Veszprém város 1767. évi adóalap-összeírása
Sor-szám Név Személyek száma Jármos ökör Fejős tehén Vonyós ló Göbölön, háznál vagy kereske-désre vett ökör Medő tehén vagy 4-ed fű, akár szarvas, akár ló rideg 3-fű szarvas vagy lóbéli marha Uraságtul vagy mástul pénz nélkül engedett marhák Öreg sörtvéles, ló és nyájbéli az eladottakkal és leölettekkel együtt Öreg juh és kecske Kass méh Kereske-désre vett tinók Kereske-désre vett sörtvéles Kereske-désre vett juh és kecske Őszi, tavaszi, tiszta búza akármely vármegyében termett Őszi, tavaszi, ros, árpa és kukorica Zab, köles tönköl Lencse, borsó Hajdina és cirok Bor maga termése ebben a vármegyében Bor maga termése más vármegyében Bor kereskedésre vett Dohány hány funt Dohányos személy Hospes, inquilinus (zsellér), subinquilinus (házatlan zsellér) Foglalkozás   (latin) Foglalkozás (magyar) Legény Inas
1 Prantner Mihály 1                                               subinquilinus manualista napszámos    
2 Koller András 1                                               inquilinus hortulanus p. D. habens kertész p. D. habens    
3 Dallos Imre                                         2       inqulinus senex decrepitus agg, vén    
4 Smid István özvegye                                                 subinquilina nihil habens nincstelen    
5 Kopfer Pál 1                                               hospes pileator kalapos    
6 Föstő József 1                                               hospes tinctor et musicus festő és zenész    
7 Légrádi Györgyné                                                   in foro quaestuatur cum mimutiis a piacon kereskedik apróságokkal    
8 Kanatiné                                                 subinquilinus mendica koldus    
9 Németh Ferencz 1                                               inqulinus manualista napszámos    
10 Rósa Mihály 1                                               subinquilinus mendicus koldus    
11 Habsics Mihály 1                                       15       hospes sutor varga 1  
12 Kazó Páll                                         6       hospes senex  agg     
13 Hideg László 1               1                     14, 50         subinquilinus alutarius tobak    
14 Hevenyessi Páll 1                                     8         hospes sutor varga 1  
15 Molnár Jánosné     1                                   13         vidua cum filio özvegy a fiával    
16 Föstő László 1                                               hospes        
17 Nyék Ferencz 1     2         1             11 1 1/2               hospes        
18 Nyomák István 1                                               subinquilinus        
19 Hujber Mártony 1                                               hospes murarius kőműves    
20 Dornoczky Fülöp 1                                                 murarius sodalis kőműveslegény    
21 Peterstorfer András 1                                             1 hospes faber lignarius ács    
22 Novák József 1                                             1 inqulinus manualista napszámos    
23 Némethné özvegy                 1                                        
24 Kovács János 1   1 2 1       1           2 1/2 6 1/2                 inquilinus manualista napszámos    
25 Nagy Ferencz 1                                       12       inquilinus manualista napszámos    
26 Spina István 1               1                                 pannifex posztókészítő    
27 Lichnaur József 1                                                 faber lignarius sodalis ácslegény    
28 Pimerhoffer Ágoston 1                                                 architector sodalis építészlegény    
29 Egréczi István özvegye                                                 subinquilinus misera nihil habens szegény, semmije sincs    
30 Lapátos Gáspárné                                                 subinquilinus misera szegény    
31 Hevenyessi Imre 1     2     1                         1       1 hospes        
32 Hevenyessiné öreg                                       2           misera szegény    
33 Fülöp István 1                             3       2         inquilinus        
34 Klain Jóseffné                                                 subinquilinus nihil habens misera semmije sincs, szegény    
35 Bencze Páll 1                                               inquilinus nocturnus vigil éjjeliőr    
36 Hajzler Antal 1                                               subinquilinus tibiarius sodalis kapcakötőlegény    
37 Biró Jóseffné                 1                     26         inquilinus        
38 Varga Istvánné                                                 subinqulinus nihil habens nincstelen    
39 Kőmíves Mihály 1                                       1         murarius  kőműves     
40 Kovács Jóseff 1                                                 alutarius tobak    
41 Kanisai Páll 1                             20         13         cothurnarius csizmadia 1 1
42 Tobak Mártony 1                                                 alutarius tobak   1
43 Pop Jóseff 1                                               inqulinus pileator kalapos   1
44 Véner Páll 1                                                 sutor varga    
45 Tubl György 1                                               subinquilinus cultrifex sodalis késeslegény    
46 Lalkovics János 1                                       2         alutarius tobak    
47 Laposa György 1         1     2                     5         inquilinus sutor varga    
38 Antal Ferencz 1               2                       3 1/2         pelio szűcs    
49 Németh Jóseff 1                             24         8         lagenarius csutorás 1  
50 Fady Mártony                                                          
51 Rácz István 1   1                         24                 hospes textor takács    
52 Hoszpodár György 1   1           1                       2         pelio szűcs    
53 Mikli György 1                                                 architector sodalis építészlegény    
54 Veninger Ferencz 1                                             1   vietor kádár    
55 Barabás Gergelné                 2   2         31 5       25       hospitissa     1  
56 Csákvári Ádám 1                             11       6         hospes        
57 Fráj Mihály 1                                               inquilinus arcularius asztalos    
58 Mikolányi Mihály 1                                     6                  
59 Imre Miklós 1                             10       5         hospes        
60 Hámos Mihályné                                                 háza van        
61 Héder Mihály 1                             14         5       inquilinus sutor varga 1  
62 Hernperger János 1                                               inquilinus hortulanus kertész    
63 Foki Ádám atyjával egy kenyéren 1                                     11       1   epiphianus  nyereggyártó     
64 Sumacher János 1   1                                           hospes hortulanus kertész    
65 Raksányi Mihály 1   1 3                       12       5, 50       1 hospes        
66 Nimilláné nős fiával                                                 hospitissa        
67 Dombi Antal 1                                     3                  
68 Martinkovics József 1                                               subinquilinus faber kovács    
69 Griensnek Antal 1                                                 panifex posztókészítő 2  
70 Boda István 1                               3       2     1   sutor varga    
71 Foky Mihály 1                                               subinquilinus        
72 Snepolker napszámos 1                                                 architector sodalis építészlegény    
73 Reperger György 1     2                       6                 inquilinus        
74 Vaktl János 1                                             1   manualista napszámos    
75 Hernperger Lőrincz 1                                               háza van hortulanos kertész    
76 Erdős Gergel 1                             3       12         hospes sutor varga    
77 Kiss Márton és anyja                                       3           pelio szűcs    
78 Kajdics János 1               1             11       4         inquilinus sartor szabó    
79 Sebsei János 1   1                         31       19           sartor szabó   1
80 Vaisz Ferencz 1                                               inquilinus panifex posztókészítő    
81 Csögör János 1   1           1             14       3         hospes figulus fazekas    
82 Kovács András 1                             18         13       hospes textor takács    
83 Fehér Imre 1               1             40         2       hospes pelio szűcs    
84 Szecsődy Mihály 1                             5               1 hospes faber kovács    
85 Sajbl József 1                                       6                
86 Moczinger Farkas 1                                               hospes vitriarius üveges    
87 Grujber Mártony 1                                                 tobiarius kapcakötő    
88 Faul István 1                                                 torneator esztergályos    
89 Mándi János 1                                                 coturnarius csizmadia    
90 Teringer Ferdinánd 1                                                 cultrifex sodalis késeslegény    
91 Sörösné                                                   quaestum exercet kereskedik    
92 Németh Páll 1                                                 pelio szűcs    
93 Sulmon Jánosné                                                 subinquilinus nihil habens nincstelen    
94 Lechmon Maximilián 1                                                 sutor varga    
95 Német István 1                                     4, 50           sutor varga    
96 Laitnperger Konrád 1                                     1       1   fésűs fésűs 2  
97 Kása János 1                                                 arcularius asztalos 1  
98 Szotlán János özvegye                               16         4       hospitissa        
99 Nyers István 1               1                               inquilinus     2  
100 Varsányi Imre 1   1                                   3                
101 Nyitrai Pál 1                                     8         inquilinus     1  
102 Lipták Mihály 1               1                       4         pelio szűcs 1  
103 Farkas Márton özvegye                                                 subinquilinus nihil habens manuali labore victitans nincstelen, napszámos munkából él    
104 Zerenczki István 1   1                         4                 hospes coturnarius csizmadia 1  
105 Kiss József a fiával 1                                               inquilinus textor takács    
106 Gáll István 1                                               inquilinus pelio szűcs    
107 Rabi István 1               1                     6       1 inquilinus manualista napszámos    
108 Pintér János 1                             7         3       inquilinus        
109 Tótt Mihály 1                             5       6         inquilinus manualista napszámos    
110 Ludvig József 1                                                 textor takács    
111 Fitos János 1                                               subinquilinus pelio szűcs    
112 Papp János 1                                               subinquilinus nihil habens, crematum vendit in foro nincstelen, pálinkát árul a piacon    
113 Pápai Pál 1   1                       12 12         15       hospes coturnarius csizmadia 1  
114 Horvát Miklós özvegye                               10       9           lagenarius csutorás 1  
115 Botka János 1                               1     1       1   lagenarius csutorás    
116 Foki János 1                                     14         subinquilinus manualista napszámos    
117 Horváth Mihály 1                             5       6         hospes lagenarius csutorás    
118 Németh Ferenc 1                                             1 inquilinus manualista napszámos    
118 Petőcz János 1                                             1 inquilinus manualista napszámos    
120 Grisics János özvegye             1                           11       inquilina  senex manualista agg, napszámos    
121 Tótt Ferenc özvegye                                                 nihil habens, mendicando victitat nincstelen, koldulásból él      
122 Somodari Imre 1   1 1                       6 1     5         hospes manualista napszámos    
123 Hajnal András 1     2                 9     6       11         inqulinus manualista napszámos    
124 Kupi József 1                                       2     1 inqulinus manualista napszámos    
125 Tótt János 1                                     6         inqulinus manualista napszámos    
126 Horvát István                                                          
127 Horváth Pál                                                          
128 Győri Ferenc 1               1                                 lagenarius csutorás    
129 Somodari József 1               1             5                 inqulinus manualista napszámos    
130 Czeczei András 1                                     8         inqulinus manualista napszámos    
131 Tótt István 1                                             1 inqulinus manualista napszámos    
132 Cseh Mihály 1                                     7       1 inqulinus manualista napszámos    
133 Nyék Gergely i. 1                             3               1 inqulinus manualista napszámos    
134 Somodari Ádám 1               1             5       30         inqulinus manualista napszámos    
135 Frank Mihály 1                                               kőműveslegény        
136 Kovács István 1                                               inquilinus        
137 Vásonyi Imre 1               2             25       12         hospes lagenarius csutorás    
138 Csanády János özvegye                               17       7         inquilina        
139 Bujdoso Ádám 1   1 2     1                 26       13         hospes lagenarius csutorás    
140 Komjáti János 1               1                     11       1 inqulinus manualista napszámos    
141 Grissics János 1               3                               inqulinus manualista napszámos    
142 Őry István 1               1             4         2       hospes coturnarius csizmadia    
143 Horváth Miklós 1                             14       6         hospes manualista napszámos    
144 Horváth István                                                   miles invalidus rokkant katona    
145 Sebsei István 1               2           14         7         hospes manualista napszámos    
146 Csákvári János 1   2 2                                         hospes manualista napszámos    
147 Biró Ádámné                                       8         inquilina nihil habens nincstelen    
148 Dömötör Páll 1                             7                   lagenarius csutorás    
149 Török János 1                                                 lagenarius csutorás    
150 Totth István 1                 104           8                 hospes        
151 Osváld István                                                 extraserialista pro extraseriali adscriptus sorkívüli    
152 Kiss Szűcs István 1   1       1                 6       23         hospes pelio szűcs    
153 Balai János 1                                       7       subinquilinus sartor szabó    
154 Ludvig Páll 1   1                         41                 hospes coturnarius csizmadia 1  
155 Kapocsi Ferencz 1     3                                       1 inquilinus senex agg    
156 Besenyő Péterné                                                 inquilina nihil habens nincstelen    
157 Nagy Páll                                                 extraserialista  sylvanus erdész vagy erdőkerülő    
158 Hajagos Imre 1                             13 4     12         hospes lagenarius csutorás    
159 Pukolai István 1               1             10                 hospes lorarius szíjgyártó    
160 Devecseri István 1                 80           38       75         hospes        
161 Kiss István 1                                               subinquilinus nihil habens nincstelen    
162 Győri Páll 1                             13         4     1   sartor sine exercitio szabó, nem gyakorolja    
163 Csizmazia Ferenczné                                         4       subinquilina        
164 Szabó Ferencz 1               1                     6         hospes sartor szabó    
165 Molnár Miklós 1                                       12     1 inquilinus manualista napszámos    
166 Olasz Imre 1                             15 7       2       hospes textor takács    
167 Balsai István 1     2                       14 6     18         hospes sartor szabó    
168 Völgyi János 1                                               subinquilinus coturnarius csizmadia    
169 Santo István i. 1                                               subinquilinus manualista napszámos    
170 Dékány István 1                                     6         subinquilinus manualista napszámos    
171 Horvátth Péter 1               1             12       34       1 hospes manualista napszámos    
172 Baka István 1                                     2         subinquilinus        
173 Kiss István 1                             10       30         hospes manualista napszámos    
174 Somodari Ferencz 1           2   1             1                 inquilinus manualista napszámos    
175 Szabó Ferencz 1               1             7       4         inquilinus manualista napszámos    
176 Gergál Mihály 1               2                     1           lagenarius csutorás    
177 Sánto István 1                                     20         inquilinus manualista napszámos    
178 Vecsei István 1               1             8       4         hospes lagenarius csutorás    
179 Dobrovics János 1               1                     5           sutor varga    
180 Hajagos Jóseff 1                                     4         inqulilinus orbicularius tányérkészítő    
181 Gábor András 1                                     30       1 inquilinus manualista napszámos    
182 Zugovics Mihály 1   1     1 1   1             10         2     1 inquilinus manualista napszámos    
183 Takács Ferencz 1   1       1                 9       22         inquilinus manualista napszámos    
184 Horváth István 1                             8       14       1 inquilinus manualista napszámos    
185 Zsebők Páll 1   1 2         1             20         3       inquilinus manualista napszámos    
186 Totth János                               6       58         inquilinus manualista dimissus miles napszámos, elbocsátott katona    
187 Hajda Páll 1               1             6         8       inquilinus manualista napszámos    
188 Nyék Gergel öreg 1     3                         6     8         hospes manualista napszámos    
189 Kovács György 1   1                         7               1 inquilinus manualista napszámos    
190 Horvátth Ádám 1   1 2         1             13       19         inquilinus manualista napszámos    
191 Besenyő Péter 1   1           1             6       10         inquilinus manualista napszámos    
192 Horvátth János 1                                     9         inquilinus manualista napszámos    
193 Horvátth György 1                                     3           miser surdus coelebs nil habens szegény, süket, nőtlen, semmije sincs    
194 Novák Imre 1 2                           14 6     8       1 hospes        
195 Kovács János 1   1                         5       9         hospes manualista napszámos    
196 Csatári Mihály                                       4         custos campestris csősz csősz    
197 Kecskés Sámuel 1   1                                           inquilinus lagenarius csutorás    
198 Besenyő István 1                 91           14       19       1 hospes lagenarius csutorás    
199 Oroszi Mártony 1                 41           20                 hospes        
200 Palotai János kovács 1                                               subinquilinus senex miser apoplexiatactus agg, szegény, gutaütéses    
201 Segesdy Pálné                                                 inquilina        
202 Lipták János 1                                     5           lagenarius csutorás    
203 Horvátth Péter                                                 subinquilinus   obsitos, semmije sincs    
204 Kovács Ádám                               10       2           vigil nocturnus éjjeliőr    
205 Orbajt János 1                                     8           figulus fazekas 1  
206 Varga Jóseff 1               1                     27         inquilinus manualista napszámos    
207 Kemén Jóseff 1   1           4             14       17         inquilinus manualista napszámos    
208 Béres András 1                                               inquilinus        
209 Bus Márton 1               2             11       20         inquilinus        
210 Horvátth István 1               1             12       4         hospes manualista napszámos    
211 Gáll Istvánné                                                 subinquilinus nihil habet manuale labore victitat semmije sincs, kézi munkából él    
212 Török Ferencz 1               1             7         2     1 inquilinus manualista napszámos    
213 Németh János                 1             4       4             csősz    
214 Horvátth Ádám                                                 subinquilinus custos campestris csősz    
215 Tótth Márton 1               1             10         4       inquilinus manualista napszámos    
216 Tótth János 1                                               subinquilinus lagenarius csutorás    
217 Cseh Páll 1                             8       12         inquilinus manualista napszámos    
218 Rados András 1   1           2             4       19           figulus fazekas    
219 Pap Mihály 1   1           1             21       11         hospes manualista napszámos    
220 Kupi György 1               1             12         4       hospes manualista napszámos    
221 Bogács István 1                             16 4     12         hospes        
222 Bogács Ádám 1     2         2                               subinquilinus        
223 Tótth Mihály 1 2             1             13       10         hospes        
224 Totth Mihály id. 1               1             8       8         inquilinus manualista napszámos    
225 Cseh Péter 1   1 2         1             8       13         inquilinus manualista napszámos    
226 Szukla Mihály 1                                               inquilinus sutor varga    
227 Tótth Mihály 1                                               inquilinus coturnarius csizmadia    
228 Kajdy Ádám 1                                       3     1   sutor sine exercitio varga, nem gyakorolja    
229 Márky Jóseff 1                                               inquilinus sutor varga    
230 Bregovics Joseff 1                             9                   coturnarius csizmadia   1
231 Raksányi György 1   1 2     1   1             21         8       hospes rotarius bognár    
232 Molnár Mihály 1 4             1             12 4               hospes        
233 Jáger János 1   2 2                       11         29       hospes lanio mészáros    
234 Hajagos Páll 1               1             12       13         hospes lagenarius csutorás    
235 Hajagos János 1                                               subinquilinus lagenarius csutorás    
236 Hajagos Páll id. 1                                               subinquilinus pellio kalapos    
237 Csobáncz István 1                             17                 hospes coturnarius csizmadia    
238 Baranyai Ferencz 1                             6 8               hospes pelio szűcs    
239 Kitl Ferencz 1                                               subinquilinus   bádogos    
240 Bajnóczi Páll 1   2                         13                 hospes        
241 Bruszik János 1               1                     25         inquilinus pelio szűcs 1  
242 Suly András 1               1                               inquilinus rotarius bognár    
243 Ajzenhut Joseff 1                                               subinquilinus selarius nyereggyártó    
244 Burchard Mátyás 1                 6                             hospes cribrarius szitás    
245 Kasper Jakab 1                                                 manicarius kesztyűkészítő    
246 Ajzenpart Ferencz 1                                             1 inquilinus mercator kalmár    
247 Húsvét Jóseff 1   1 2                                           funifex kötélverő    
248 Szokolovics Mihály 1                                               subinquilinus nodularius gombkötő    
249 Oszlányi Jóseff 1                             27 4     22         hospes manualista napszámos    
250 Konrád tislér 1                                                 arcularius asztalos    
251 Bognár István 1               2                               hospes rotarius bognár    
252 Kránicz András 1   1           1             10       31         hopes coturnarius csizmadia    
253 Antal Mihály 1   1     1     2             10         27       hospes sutor varga    
254 Ferenczi Ferenczné                                       20         inquilinus nihil habens nincstelen    
255 Pákozdy Márton 1           1   3             20 6     4 5       inquilinus manualista napszámos    
256 Veninger András 1   2 3   1     2             58 18       27       hospes faber kovács 2  
257 Páll István 1               3                               subinquilinus textor takács    
258 Suly Jóseff 1   3 1         3               10       19       hospes rotarius bognár    
259 Oroszlány György 1                                               subinquilinus tabacarius dohányos, tubákkészítő    
260 Mulai Jánosné     2           2                               hospitissa        
261 Ujfaludi András 1               1                               subinquilinus pellio szűcs    
262 Haizler Ferenczné     1           2             50         25 57     hospitissa        
263 Fráj Jóseff                 2                                 manicarius invalidus miles kesztyűkészítő, rokkant katona    
264 Oszlányi László 1   1     1 1   2                               hospes        
265 Pitner Mihály 1   1       2                                   hospes pelio szűcs 2  
266 Godina István 1                             9       75         hospes sutor varga 1 1
267 Hofman Ferencz 1                                             1 subinquilinus pictor képfaragó    
268 Farkas Ferencz 1                             12       11         hospes sutor varga    
269 Rozmán Mihály 1   1 3         3             12 1     4         hospes sutor varga    
270 Horvátth János                                                          
271 Pukolai Ádám 1               3             37 9     14 6       hospes lorarius szíjgyártó    
272 Szíártó Gábor 1                             25       45         hospes coturnarius csizmadia    
273 Ulrik János 1                                                 nodifex gombkötő    
274 Nánai Mihály 1               2                               inqulinus aurifaber ötvös    
275 Pék Ádám 1                                                 pistor pék    
276 Kizlinstain Páll 1     3                         12             1   cultrifex késes 2  
277 Cseke János 1                             20       6, 50         hospes coturnarius csizmadia    
278 Könye János 1                             7         1 1/2       hospes sartor szabó    
279 Foky István 1                                               hospes figulus fazekas    
280 Bankó Ferencz 1                                               subinquilinus nodularius gombkötő    
281 Laszkalner Ferenc 1                                                 feriopola vasárus    
282 Francz Páll 1                                                 sutor germanicus német varga 4  
283 Totth István 1   1                         14         11       hospes        
284 Dianis György 1           1   1             5 1 1/2     3           sartor szabó 1  
285 Kollát András 1                                             1 subinquilinus pileator kalapos    
286 Milkovics Mihály 1                             14       2         hospes faber serarius lakatos    
287 Rupreht István 1                                     1         hospes nodularius gombkötő    
288 Hobsrájder György 1                                               subinquilinus sutor varga    
289 Szaor János 1   2           2   5                 11         hospes ferrarius cum fornice kovács bolttal    
290 Vestermair Ádám 1                                               inquilinus pileator kalapos    
291 Kuktics János 1                                             1 inquilinus aurifaber ötvös    
292 Mol. Szíártó Ádám 1                                     5       1   lorarius szíjgyártó    
293 Godina János 1   1           1               8     72           sutor varga    
294 Bankó Imre 1                                       9       subinquilinus nodularius gombkötő    
295 Paczai Ferencz 1                                               inquilinus coturnarius csizmadia    
296 Sandl Mihály 1                                               subinquilinus sartor germanicus német szabó    
297 Lux Ádám 1                                               subinquilinus sartor szabó    
298 Rezner Károly 1                                               subinquilinus apothecarius patikus    
299 Rogenhofer Mátyás 1                   4                 6       1 hospes mercator kalmár    
300 Orszeti Mátyás olasz 1     4                                           mercator materialista kalmár    
301 Korcsek András özv. a fiával     1           1             2                   vietor kádár    
302 Lasek László 1               4                               inquilinus sartor szabó    
303 Gobius Páll 1                                               inquilinus faber serarius lakatos    
304 Hetl Simon 1                                               subinquilinus arcularius asztalos    
305 Marchard Istvánné                                                 hospitissa mercatura kereskedő    
306 Egyed András 1   1 3     1   4             17 5     6 13       hospes chyrurgus sebész    
307 Persian János 1                                                 pictor képfaragó    
308 Vizlájtner Jóseff 1               2                             1 inquilinus faber serarius lakatos    
309 Vásonyi Ferencz 1                             10         8       inquilinus sartor szabó    
310 Győri Jóseff 1                             13       1       1 hospes sartor szabó 2  
311 Kiss Györgyné                                                          
312 Láizinger Gábor 1                                               subinquilinus pictor képfaragó    
313 Minderláin János 1                                               inquilinus sartor szabó    
314 Zunkó János 1     2                                           chyrurgus sebész 1  
315 Kiss András 1           1                                   subinquilinus sartor szabó    
316 Fux János 1                                               inquilinus tybiarius kapcakötő    
317 Kájner András 1                                               subinquilinus sutor germanicus német varga    
318 Czeczei Antal 1                                                 spaciminator kéményseprő    
319 Pós János 1                                               subinquilinus sutor varga    
320 Barbel Páll 1                                     8         inquilinus        
321 Pamaiszter Ferencz 1                                                 compactor könyvkötő 1  
322 Lankis Ferdinánd 1   1       1                                   inquilinus pistor pék    
323 Rab Antal 1                                                 cribriarius szitás 1  
324 Matis János 1                                               inquilinus sartor szabó    
325 Csutorás Varga János 1   1       1   1             21         2       hospes lagenarius csutorás    
326 Lechlmair Mátyás 1     3                                 7     1   smigmator szappanfőző 1  
327 Czirk Páll 1                                             1 inquilinus pileator kalapos    
328 Segesdy János 1                             7 5               hospes sutor varga    
329 Bognárné özv.                                                   manuale labore vivit napszámosmunkából él    
330 Reczer András 1                                               subinquilinus sutor varga    
331 Arleth Joseff 1                                               inquilinus sutor varga 4  
332 Endrédi Ferenczné                                         2       inquilina senex agg    
333 Brencsik Mihály 1                                       9       inquilinus coturnarius csizmadia    
334 Harmath István 1               1                       18       inquilinus        
335 Horvátth Mihály 1   2 2         3             30 3       8       hospes faber kovács    
336 Bognár Sebestény 1                                               subinquilinus rotarius bognár 1  
337 Vásonyi István 1                                       6       inquilinus senex agg    
338 Purchard Mátyás 1   2 2                                           cribrator szitás    
339 Firhauzer András 1         2                           5         inquilinus        
340 Pájer Mihály 1                                               subinquilinus        
341 Vaigl Jóseff 1                                               subinquilinus        
342 Fülöp Imre 1               1                               inquilinus textor senex takács, agg    
343 Boldisár Ádám 1         2     3             6 7       13       inquilinus vietor kádár    
344 Naipaur Bálintné                 2                                 pileator kalapos 1  
345 Veninger András i. 1     2                       6 7       7 7     inquilinus faber kovács 2  
346 Szakács György 1                                       44       inquilinus        
347 Francz Mátyás 1               1                         7   1   murarius sodalis kőműveslegény    
348 Fossing Mátyás 1                                               subinquilinus murarius pallerius kőműves pallér    
349 Hakl Gáspár 1                                               inquilinus architector építész    
350 Elig János 1                                                 manualis napszámos    
351 Aizler Lőrincz 1                                                 faber lignarius sodalis ácslegény    
352 Sviger Jakab 1                                               inquilinus tabacarius dohányos, tubákkészítő    
353 Ternpolcz Leopold 1                                               inquilinus        
354 Horvátth János 1                             14       17         hospes        
355 Hebner Antal 1                                             1 inquilinus panifex posztókészítő 2  
356 Kláin György 1                                               subinquilinus manualista napszámos    
357 Kláin Pálné                                                   nihil habet maritus profugit semmije sincs, ura elszökött    
358 Veninger János 1                             12           16     hospes        
359 Szak János 1                                               inquilinus tinctor festő    
360 Juhász János 1                                     3 2       inquilinus manualista napszámos    
361 Lener Mátyás 1                                                 architector építész    
362 Mittermair Simonné                                                   obsetrix bába    
363 Smid Ferenczné                                                 hospitissa, két háza van        
364 Svata Jakab 1                                               subinquilinus lorarius szíjgyártó    
365 Semmiller Ádámné                                                 inquilinus        
366 Summer Ferencz 1                                                 murarius sodalis kőműveslegény    
367 Kőmíves András 1                                                 murarius kőműves    
368 Gyöngy Imre 1                       6                       inquilinus textor  takács  2  
369 Bognár János 1   1           3             27       26           rotarius bognár 1 2
370 Pintér Mihályné                                                 inquilina quaestuatus kereskedő    
371 Bognár István 1                                               inquilinus arcularius asztalos   1
372 Nagy János 1                             18       13         inquilinus textor takács    
373 Szíártó Gergel 1               1                                 lorarius szíjgyártó    
374 Naipaur Mihály 1               2                       6     1 inquilinus pileator kalapos    
375 Rády Ádám 1                                             1 subinquilinus nihil habens nincstelen    
376 Ujvári Mihály 1   1                         1         6       inquilinus sutor varga