Veszprém város 1728. évi országos összeírása
Poléta száma Sorszám Név Ház Házikó, kunyhó Zsellér Ház utáni földek (capacitas) Irtásföldek (capacitas) Munka
(foglalkozás)
latin
Munka
(foglalkozás)
magyar
Haszon  
1 1 Varga Márton 1                
1 2 Dallos Péter   1       nyomorult öreg      
1 3 Olasz Mihály   1           kapás  
1 4 Tobak András 1 1       mesterember   nem élhet mesterségével  
1 5 Dombai János   1   2          
1 6 Tobak Miklós 1         opifex kézműves nem élhet mesterségével  
1 7 Juhászné   1           néha-néha kéregetésből él  
1 8 Varga Mihály 1     10   opifex kézműves semmi  
1 9 Szakács Andrásné 1                
1 10 Egréczy István l     4   tobak   nem élhet vele  
1 11 Szalay Pál 1         textor takács alig tud létezni  
1 12 Tobak Pál 1         opifex kézműves semmi  
1 13 Szily János     1     mészáros   semmi  
1 14 Leposa Mihály   1              
1 15 Hevenyesy Szabó Mihály   1              
1 16 Kovács Gergely 1                
1 17 Németh András     1            
1 18 Hetény András     1            
1 19 Pacsy János   1              
1 20 Kámány István   1              
1 21 Cvargaás János     1     lagenarius csutorás    
2 1 Katika István   1              
2 2 Kőmíves György 1         murarius kőműves semmi  
2 3 Sipos Lukács 1                
2 4 Csonka Mihály     1            
2 5 Varsányi Tamás 1         tobak   semmi  
2 6 Szűcs Miklós 1                
2 7 Szily Márton 1                
2 8 Varga György 1         sutor varga semmi  
2 9 Rozmán János 1         sutor varga semmi  
2 10 Csákváry János   1   5          
2 11 Ács Györgyné 1     2          
3 1 Miklós Ádám 1         coturnarius csizmadia semmi  
3 2 Kele István 1         ephipiarius nyereggyártó semmi  
3 3 Pete István 1                
3 4 Szegváry János leégett                
3 5 Ormándy Mihály leégett     2          
3 6 Molnár Gergelyné 1     9       elhamvadás után újjáépíttetett ház  
3 7 Zábrágy Péterné   1              
3 8 Német Mihály 1                
3 9 Lipták György 1         pellio szűcs semmi  
3 10 Eötvös István 1         aurifaber ötvös agg  
3 11 Cvargaás Pál 1     3   lagenarius csutorás semmi  
3 12 Pártó Ferencz 1         nodularius gombkötő semmi  
3 13 Szabó Tamás 1         sartor szabó semmi  
3 14 Rohák Péterné 1                
3 15 Szegváry Jánosné 1     3          
3 16 Beledy Pál 1         chirurgus sebész semmi  
4 1 Kupy György   1              
4 2 Tobak György 1         opifex kézműves semmi  
4 3 Ágoston János   1           kéregetésből éldegél  
4 4 Boda János   1              
4 5 Csutarás Jakab 1         lagenarius csutorás semmi  
4 6 Hajdy István 1                
4 7 Foky Mihály   1              
4 8 Barrabás Mihály   1   5          
4 9 Sáffár István   1              
4 10 Sáry János     1            
4 11 Andorko János   1              
4 12 Nyers Mihály   1              
4 13 Buzás János   1              
4 14 Szappanyos Istók     1            
4 15 Bajnoczy János   1              
4 16 Hegedűs Tamás   1              
4 17 Antal Ádám   1       sartor szabó semmi  
4 18 Lénárt kőmíves 1         murarius kőműves semmi  
4 19 Molnár István   1   6          
5 1 Hajmáskéry lstván 1       3 faber kovács semmi, van még 4 pozs. mérő zálogos földje  
5 2 Saturinus gomb.   1              
5 3 Czimbalimos Ádám 1         tornarius esztergályos semmi  
5 4 Szíjjártó Miklós 1         coriarius szíjgyártó semmi  
5 5 Szotlán György 1     17   lanio mészáros semmi  
5 6 Kollát lstván 1         sutor varga semmi  
5 7 Szabó Balás 1     10       a város szabadvajdája  
5 8 Dianis Szabó György     1 4   sartor szabó semmi  
5 9 Eőcsény János   1              
5 10 Muszko János   1              
5 11 Ladány István   1              
5 12 Gáll György   1              
5 13 Gáll István     1            
5 14 Harczyné   1              
5 15 Szabó András   1              
5 16 Német Farkas   1              
5 17 Bona Ferenc 1                
5 18 Csonka csordás   1              
6 1 Keresztesi János   1   7       per alatti földet bír  
6 2 Horvát Miklós   1              
6 3 Botka János   1   5          
6 4 Harangozó Mihály   1              
6 5 Czeczey István   1   6          
6 6 Bodó Bálint     1            
6 7 Kis Mihály   1              
6 8 Szűcs Toot Mihály   1              
6 9 Tot Mihály   1              
6 10 Béres Istvány 1                
6 11 Kelemen György 1                
6 12 Mészáros Jakab   1              
6 13 Privigyey Miklós     1            
6 14 Kis Mátyás   1              
6 15 Bak Ferencz   1              
6 16 Nyék Gergely   1              
6 17 Onody Ferenc   1              
6 18 Hegedűs Joseff   1              
6 19 Székel Pál   1              
6 20 Sáfár Geczy     1            
6 21 Medgyesy Andor   1              
6 22 Rados Istók   1              
6 23 Eőry Molnár lstván   1              
6 24 Bokor János   1   12       10 pozs. mérő földje per alatt van  
7 1 Sűdy Ferenc   1   6          
7 2 Boldisár Ferenc   1              
7 3 Losonczky Pál   1              
7 4 Kötéljártó János 1         restiarius kötélverő semmi  
7 5 Mérey Gergely     1            
7 6 Kovács János   1              
7 7 Szombathely János   1              
7 8 Paloznaky Horváth Miklós     1            
7 9 Szabó Mihály     1            
7 10 Oszlány István ör.     1            
7 11 Szegedy Ignácz     1            
7 12 Német András 1     20   faber kovács semmi  
7 13 Takács Balás 1     6   textor takács semmi  
7 14 Toot Pál   1              
7 15 Király János   1              
7 16 Horváth Miklós     1            
8 1 Kis Varga Miklós     1     sutor varga semmi  
8 2 Rozmán Mihály 1         sutor varga semmi  
8 3 Jákói Sámuel 1         coturnarius csizmadia semmi  
8 4 Bajnóczi Mihály 1         coturnarius csizmadia semmi  
8 5 Oszlány István ifj. 1     5          
8 6 Szűcs Fülöp 1     12   pellio szűcs semmi  
8 7 Csizmazia András 1     8   coturnarius csizmadia semmi  
8 8 Banko Ferencz 1     6   nodularius gombkötő semmi  
8 9 Szijjártó János 1         coriarius szíjgyártó semmi  
8 10 Szűcs István 1     14          
8 11 Farkas Mártony 1         coturnarius csizmadia semmi  
8 12 Csizmazia Miklósné 1                
9 1 Lakatos György 1     5   serarius lakatos semmi  
9 2 Zábrágy György 1         coturnarius csizmadia semmi  
9 3 Lakatos Mátyás 1         serarius lakatos semmi  
9 4 Takács Lajos 1     10   textor takács semmi  
9 5 Tamássy István   1              
9 6 Eöry Szabó Mátyás 1                
9 7 Csáfordy Ferenc   1       arcularius/ mensarius asztalos semmi  
9 8 Sepsey András 1                
9 9 Hidvégi Istvány 1                
9 10 Perger Ácz János 1         faber lignarius ács semmi  
10 1 Csapo Ferencz 1                
10 2 Szijjártó János ifj. 1         coriarius szíjgyártó semmi  
10 3 Győry Szabó lstván 1         sartor szabó semmi  
10 4 Petróczy János 1     9   pellio szűcs semmi  
10 5 Pintér András 1         vietor kádár semmi  
10 6 Vecsey János     1            
10 7 Gombkötő János     1     nodularius gombkötő semmi  
10 8 Bense Márton 1     6   textor takács semmi  
10 9 Baxay István     1            
10 10 Várbeli pék     1     pistor pék    
10 11 Pécs Ferencz     1     kapcakötő      
10 12 Veres juhász özvegye   1              
10 13 Francz Mihály     1     sutor varga semmi  
10 14 Gutthomer Antal     1     sutor varga    
10 15 Pékk Gáspár     1            
10 16 Polány István 1         sartor szabó semmi  
11 1 Fülöp Tamás   1              
11 2 Segesdy György   1              
11 3 Bognár Gáspár 1         rotarius bognár semmi  
11 4 Frehtiker Gergely   1       sartor szabó semmi  
11 5 Pintér Ferencz 1         vietor kádár semmi  
11 6 Cvargaás Gáspár 1     6   lagenarius csutorás semmi  
11 7 Bessenyő István 1                
11 8 Kapuváry János   1              
11 9 Vásony István     1     sartor szabó semmi  
11 10 Perniker János 1         pellio szűcs semmi  
11 11 Hueber/Hujber József     1     tornator esztergályos semmi  
11 12 Gannai György 1     15          
11 13 Bükky Péter   1              
11 14 Szabo György 1                
11 15 Kazó Péter   1              
11 16 Mészáros Gergely 1         lanio mészáros semmi  
11 17 Fekete Géczy   1              
11 18 Tako János   1              
12 1 Ujváry Ferencz   1              
12 2 Szűcs György     1            
12 3 Gannay János   1              
12 4 Mohay András     1            
12 5 Ugody János   1              
12 6 Török Jancsi   1              
12 7 Szalai Molnár Ferencz   1              
12 8 Német János   1              
12 9 Nemes Lakatos János   1              
12 10 Ángyán Ferencz   1   3          
12 11 Nagy Jakab   1              
12 12 Lázár János   1              
12 13 Debreceny János   1              
12 14 Horvát Mihályné   1              
12 15 Keresztes János 1                
12 16 Vincze Takács Ferencz 1         textor takács semmi  
12 17 Könczöl András 1     12          
12 18 Ángyán Mihály   1              
12 19 Szabo Istvány   1              
12 20 Molnár György   1   7          
12 21 Pécsely Tamás   1              
12 22 Faragó Istvány   1              
13 1 Helczl Pintér János 1         vietor kádár semmi  
13 2 Bognár János   1       rotarius bognár semmi  
13 3 Vég Szabó Mihály 1     3   sartor szabó semmi  
13 4 Mecséry Péter   1   3          
13 5 Perey Péter 1     3       a földet per alatt bírja  
13 6 Arleth Ágoston 1         sutor varga semmi  
13 7 Váczy Mihály     1            
13 8 Tislér Mihály 1     3   arcularius/ mensarius asztalos semmi  
13 9 Segesdy Gergely 1                
13 10 Vég Imréné 1                
14 1 Kalmár János 1     6   rotarius bognár semmi  
14 2 Lengyel Mihály   1   5          
14 3 Akocs Ferencz 1         coturnarius csizmadia semmi  
14 4 Kanto Molnár Mihály     1            
14 5 Pintér Csizmazia Ferencz 1         coturnarius csizmadia semmi  
14 6 Kovács János   1              
14 7 Lengyel Ferenc 1     2          
14 8 Kulcsár Benedek 1                
14 9 Kocsis László   1              
14 10 Gannay János   1   3          
14 11 Lengyel Miklós   1   9          
14 12 Varga György   1              
14 13 Kis Szijártó Istvány   1              
14 14 László János 1                
14 15 Kovács János ifj.   1              
15 1 Vincze Tamás   1              
15 2 Arácsy Szabó János   1       sartor szabó semmi  
15 3 Kerék Varga Mihály 1         sutor varga semmi  
15 4 Dabronaky Mihály 1     6   pellio szűcs semmi  
15 5 Nemes Andrásné   1           nyomorult özvegy  
15 6 Pártó János 1     10   nodularius gombkötő semmi  
15 7 Kajdy Ádám 1                
15 8 Károl kőmívesné 1                
15 9 Fülöp lmre 1         textor takács semmi  
15 10 András kovács 1         faber kovács semmi  
15 11 Pintér Péter 1         coturnarius csizmadia semmi  
15 12 Melláry Gergely 1         rotarius bognár semmi  
15 13 Tot Szabó István 1         sartor szabó semmi  
16 1 Fülöp Ádám 1         textor takács semmi  
16 2 Kis Pál kovács 1                
16 3 Kis Istvány     1            
16 4 Kenyeres Ferenczné   1   3          
16 5 Mészáros lstván 1     8          
16 6 Szőczy Mihály   1              
16 7 Szabó János 1     10   sartor szabó semmi  
16 8 Német János 1                
16 9 Sanya János 1                
16 10 Pillich Mátyás 1     20   pillearius kalapos    
16 11 Varga Mártonné 1     6          
16 12 Német kovács 1         faber ferrarius kovács semmi  
17 1 Sitz György 1     30   braxator arendator sörfőző, bérlő semmi  
17 2 Csapo Tamás     1     fullo csapó semmi  
17 3 Bognár Dániel 1         rotarius bognár semmi  
17 4 Vaszary György ifj. 1         coturnarius csizmadia semmi  
17 5 Széles Szűcs János 1     3   pellio szűcs semmi  
17 6 Kajdy Szabó lstván 1         sartor szabó semmi  
17 7 Vaszary György ör.   1              
17 8 Pintér János 1         coturnarius csizmadia semmi  
17 9 Magyar Takács György 1         textor takács semmi  
17 10 Mészáros Pál 1         lanio mészáros semmi  
18 1 Siffter Gergely   1   4          
18 2 Arbajt János 1         figulus fazekas semmi  
18 3 Szabó Benedekné 1                
18 4 Mészáros Ferencz 1         lanio mészáros semmi  
18 5 Szentgyörgyi Péter 1         figulus fazekas semmi  
18 6 Csapo Ádám 1         fullo csapó semmi  
18 7 Adorján Péter   1              
18 8 Pápai Szabó István 1                
18 9 Szedlák Márton   1       fullo csapó semmi  
18 10 Bankóné ör. 1                
18 11 Kis Tot János   1              
18 12 Horvát István   1              
18 13 Nagy Márton   1              
18 14 Kovács Pál   1              
18 15 Balog Pál                  
18 16 Gombás István   1              
19 1 Menyoczky Mátyás   1              
19 2 Kazó István 1     5   faber kovács semmi  
19 3 Szedlák András 1         fullo csapó semmi  
19 4 Fűr István   1       fullo csapó semmi  
19 5 Botlik Mátyás 1         fullo csapó semmi  
19 6 Milly Pál 1     3   figulus fazekas semmi  
19 7 Horvát Gerencsér János 1         figulus fazekas semmi  
19 8 Basa Ferencz   1   4   figulus fazekas semmi  
19 9 Proka Márton 1         figulus fazekas semmi  
19 10 Botlik Péter   1       fullo csapó semmi  
20 1 Nagy Mihály   1              
20 2 Gyöngy Miska   1              
20 3 Tar Pál   1              
20 4 Lődy Jankó   1              
20 5 Kovács János   1              
20 6 Horváth István   1              
20 7 Szigety András   1              
20 8 Molnár Gyurkó   1              
20 9 Molnár Márton   1              
20 10 Nagy Miklós   1              
20 11 Székely János   1              
20 12 Török János 1                
20 13 Márffy István   1              
20 14 Kis István   1              
20 15 Horváth Mihály   1              
20 16 Fazekas Mihály   1              
20 17 Csomay Ferencz   1              
20 18 Varga György   1              
20 19 Szabo János   1              
20 20 Kántor István   1              
20 21 Mátyás János   1              
21 1 Juhász Andor     1            
21 2 Keller Pál   1              
21 3 Farkas György   1              
21 4 Szabo János   1              
21 5 Lődy János ör.   1              
21 6 Simon János   1              
21 7 Molnár Mihály   1              
21 8 Vasváry János 1                
21 9 Tosoky András   1              
21 10 Vidák János   1              
21 11 Morocz gerencsér özv.   1              
21 12 Barát György   1   6          
21 13 Gombás Péter 1     12   figulus fazekas semmi  
21 14 Porkoláb Mihály 1     3          
21 15 Molnár Mihály 1     4          
21 16 Somogyi Mihály 1     4          
21 17 Mészáros István   1       fullo csapó semmi  
21 18 Tőtöss Gergely   1              
21 19 Fiass Ferencz   1              
21 20 Sárváry Pál 1         figulus fazekas semmi  
22 1 Móri Varga János 1     5          
22 2 Szentgyörgyi István 1                
22 3 Miklós András 1         fullo csapó semmi  
22 4 Baranyay Imre 1         sartor szabó semmi  
22 5 Akly István 1         coturnarius csizmadia semmi  
22 6 Majczy István 1         sutor varga semmi  
22 7 Szabo Mátyás   1              
22 8 Varga Ádám 1                
22 9 Bott István 1                
22 10 Kardos János   1              
22 11 Varga Istvánné 1     10          
22 12 Riba György     1            
22 13 Varga György 1                
22 14 Simon Márton 1                
22 15 Faddy János 1                
23 1 Pap Ferencz 1     4          
23 2 Vásárhely János     1            
23 3 Bak lstván 1                
23 4 Szakolczay Pál 1         fullo csapó semmi  
23 5 Nórápi Csapo István 1         fullo csapó semmi  
23 6 Szombathely János 1         fullo csapó semmi  
23 7 Jády István ör. 1                
23 8 Lenty Csapo Mihály 1         fullo csapó semmi  
23 9 Kis Jády István   1              
23 10 Cvargaás Péter 1         lagenarius csutorás semmi  
23 11 Német Csapó György 1         fullo csapó semmi  
23 12 Takács Ferencz 1                
24 1 Gyeney János   1   1, 5          
24 2 Tamasko András 1         fullo csapó semmi  
24 3 Mészáros János 1         lanio mészáros semmi  
24 4 Kelemen György 1         fullo csapó semmi  
24 5 Novák György 1         fullo csapó semmi  
24 6 Andocsy Gergelyné 1     12          
24 7 Rostásy János 1     4          
24 8 Rostásy Pál     1            
24 10 Baranyai Péter   1              
24 11 Horvát Mátyás   1              
24 12 Kovács Márton   1              
24 13 Péter Mihály 1     7          
24 14 Szily György 1     3          
24 15 Horvát György 1                
24 16 Béres János   1              
24 17 Loth Sándor     1            
24 18 Bors Pál   1       fullo csapó semmi  
24 19 Nagy ,lános   1              
24 20 László Csapó István   1       fullo csapó semmi  
24 21 Tótt János   1              
24 22 Német Csapo István 1     8   fullo csapó semmi  
24 23 Takács György   1              
24 24 Cseh János   1              
24 25 Nagy András   1              
                     
Összesen: 177 164 40 494,5 3