Veszprém város 1720. évi megyei adóalap-összeírása
Szám Név Vonyós ökör Fejős-tehén Vonyós ló Meddő tehén, tinó, csikó negyedfű Tinó, tulok, csikó harmadfű Öreg ártán, sertés Öreg
juh, kecske
Eszten-dős
süldő
Öszi, tavaszi búza (köböl) Öszi, tavaszi árpa, rozs (köböl) Zab, tönköl, köles (köböl) Bor (akó) Kas
méh
Borsó, lencse Mesterség (latin) Mesterség (magyar) Legény Inas Kereskedő (latin)   Kereskedő (magyar)
1 Tobak Miklós   2                   10     alutarius tobak   1      
2 Dallos Péter                       2                  
3 Dombai János     2 1 1             7               11  
4 Tobak Pál   2 2 1         5     7     alutarius tobak   1   1  
5 Soldos Istvány   1   1         6     13               12  
6 Németh András                       4               24  
7 Hetényi András                       6               48  
8 Katika István                       4               96  
9 Kámán Istvány   2                   6               192  
10 Tobak András   1                   10     alutarius tobak       384  
11 Széköli János         1             10               768  
12 Kesztheli Bencze   1                                   1536  
13 Tobak János   1                   2     alutarius tobak       3072  
14 Varsányi János     2                 1               6144  
15 Zuboncsi Márton     3 2 1       6     16     zuboncsi zuboncsi     quaestor 12288 kereskedő
16 Drága István                                       16  
17 Varga György   1             8     11     sutor varga       16  
18 Csákvári János   1 3 2         8 3   14               24608  
19 Miklós Ádám       1         5     4     coturnarius csizmadia 1 1   2  
20 Csonka Miska                                       20  
21 Mátyás kovács                       6     faber kovács       22  
22 Barabás Mihály     2           8     20               49260  
23 Belédi Pál                             tonsor borbély       23  
24 Szegvári Csizmazia János   1             8 3   4     coturnarius csizmadia 1 1   2  
25 Bosa Péter                       16     serarius lakatos       25  
26 Gombkötő János   1                   2     nodularius gombkötő 1     1  
27 Pártó Ferenc   1     1                   nodularius gombkötő   1   1  
28 Eötvös István                             aurifaber ötvös       28  
29 Pete Istvány   1 2 1               26               30  
30 Nyerges Istvány   1     1             6     epifiarius nyereggyártó       98630  
31 Csanádi István   1   1 3       6     5     faber kovács 1     1  
32 Molnár Gergelyné   1                                 quaestor 1 kereskedő
33 Ormándi Miklós     3 1         4                     197262  
34 Szűcs Miklós   1                   6     pellio szűcs   1   1  
35 Szegvári János   1 2                 5               1  
36 Kupi György                       2     faber lignarius ács       394526  
37 Harangozó István   1 3                                 789052  
38 Fördős Tamásné                       10               1578104  
39 Boda János   2 3           12     3               3156208  
40 Csutorás Jakab   1                         lagenarius csutorás   1   1  
41 Saári János     2                 6               1  
42 Sáfár István     2   1             8               6312418  
43 Pettő Miklós     3                                 12624836  
44 Kiss János                       8               2,5E+07  
45 Fata Gergely                                       45  
46 Dékány János                                       46  
47 Molnár István   1   1               12               91  
48 Hajmáskéri István   2             4     25     faber kovács       5E+07  
49 Gaál István   1                   6               1E+08  
50 Szabó Miklós                       6               2E+08  
51 Buzás János   1 2 1         6   3 7               4E+08  
52 Molnár Ferenc                       5     faber lignarius ács       8,1E+08  
53 Kelemen György   1 2                 7               1,6E+09  
54 Medgyesi Andor                       4               3,2E+09  
55 Kovács János Czecz.                       3               6,5E+09  
56 Szegedi Ignácz   1 3                 8               1,3E+10  
57 Kolláth varga   1                   6     sutor varga 1 1   2  
58 Szijártó Miklós         1             8     coriarius szíjgyártó 1 1   2  
59 Szotlany György   1 3           20     10     lanio mészáros   1   4  
60 Kocsis Mátyás   1 3                                 25855757320  
61 Eöcsényi András   1 2           1     3               5,2E+10  
62 Muszka János   1                   2               1E+11  
63 Ladányi István                 10     10               2,1E+11  
64 Gaál György   1                   4               4,1E+11  
65 Szabó Andor                       2, 5               65  
66 Keresztesi János   1 3   1       8     8               65  
67 Santo János   1                   4               8,3E+11  
68 Kis Mihál   1                                   1,7E+12  
69 Czeczei István 2       1       15     8               3,3E+12  
70 Török István   1   2 2             15, 5               6,62E+12  
71 Botka János   1 2           5     6               1,3E+13  
72 Saárhidai János   1                                   2,6E+13  
73 Eöri Molnár István     3 1 1       8     6               5,3E+13  
74 Csizmazia Márton   1 2 1         1, 5   6 5               1,1E+14  
75 Béres István   1 2                 9               2,1E+14  
76 Berkes Márton   1   1               8               4,2E+14  
77 Kis Mátyás                       6               8,5E+14  
78 Hegedűs József   1 2           3     2               1,7E+15  
79 Spanyor János   1                                   3,4E+15  
80 Bokor János   1 2 1         8     25               6,8E+15  
81 Szabó Ferenc                       3               1,4E+16  
82 Kiss Peti                       1               2,7E+16  
83 Török János 2 1     2             14               5,4E+16  
84 Oszlányi István ifj.   4   1         13           coturnarius csizmadia 1     1  
85 Ormándi Péter                 5           textor takács 1     1  
86 Király János                       5     rotarius bognár 1     2  
87 Pintér Miklós                                       87  
88 Varga Mihál   2                   8     sutor varga   1   1  
89 Bajnóczi Sámuel                       5     coturnarius csizmadia 1 1   88  
90 Farkas Márton   1                   9     coturnarius csizmadia 1     1  
91 Zábrághi Györg   1   2 3   3         17     coturnarius csizmadia 1     1  
92 Takács Lajos                 9           textor takács 1 1   2  
93 Tamássi Istvány   1                   10               1,1E+17  
94 Eöri Szabó Mátyás   1 2   1             6     sartor szabó       2,2E+17  
95 Sepsey András   1 2               2 3               4,3E+17  
96 Hidvéghi István ifj.   1             3     4     sartor szabó   1   1  
97 Hidvéghi István ör. 2 1 1             20 3 2     sartor szabó       1  
98 Kis Pálné vőstül   1                   8               8,7E+17  
99 Baksay István   2 3   1             9     sartor szabó 1 1   2  
100 Győri Szabó István                       7     sartor szabó   1   1  
101 Petróczi János   1   1 2         6   8     pellio szűcs   1   3  
102 Lakatos György   1   1         14 2   10     serarius lakatos 1     1  
103 Szijártó János         1       5     5     coriarius szíjgyártó 1 1   2  
104 Csizmazia András                       11     coturnarius csizmadia   1   3  
105 Kis Varga Miklós                       16     sutor varga 1 1   2  
106 Eötvös Istvánné ör.                                       106  
107 Szabó Balás                       20               108  
108 Gannai János   1 2                 6               1,7E+18  
109 Csutorás Gáspár   1                         lagenarius csutorás   1   1  
110 Kapuvári János   1                   11               1  
111 Bajnóczi János                             coturnarius csizmadia       111  
112 Bessenyő István                       11               111  
113 Segesdi György     2                 20               3,5E+18  
114 Gannai György, Ősi   2 3 2 1         12   16               6,9E+18  
115 Bükki Péter     2 1                               1,4E+19  
116 Mesterházi János   1             2     6               2,8E+19  
117 Kőrösi István   1 3                                 5,6E+19  
118 Kerék István     2                 20               1,1E+20  
119 Gyöngy János                       3               2,2E+20  
120 Ugodi János                                       120  
121 Medgyesi János     3                 7,5               120  
122 Gannai János fia   1 3               4 10             quaestor 4,4E+20 kereskedő
123 Takó János   1                   3               8,9E+20  
124 Ujvári Ferenc   2                   6               1,8E+21  
125 Mészáros Gergöl   1 2   1             5     lanio mészáros       3,6E+21  
126 Angyán Ferenc       1               5, 5               #####  
127 Jósa István   1                   2, 5               #####  
128 Szijártó Mátyás                       8     coriarius szíjgyártó       2,8E+22  
129 Németh János                       10               5,7E+22  
130 Gyöngy Mihály                                       130  
131 Horváth Mihályné   1 2                 9               130  
132 Keresztes János                       13               1,1E+23  
133 KaImár János   1 4           12 4 11 12     rotarius bognár       2,3E+23  
134 Takács Ferenc   1   4         6     2     textor takács   1   1  
135 Molnár György   1 3                 15               1  
136 Pécsöli Thamás     2   1             6               4,5E+23  
137 Faragó lstván                       6, 5               137  
138 Bognár István   1 2           8   3 2     rotarius bognár 1 1   2  
139 Mecséri Péter   2 3                 5, 5               18.máj  
140 Ferencz Kovácsné                       14               9,1E+23  
141 Perei Péter   2 2                 5               1,8E+24  
142 Lendvai Takács János                             textor takács       142  
143 Polányi István   1     1             7     sartor szabó   1   1  
144 Lipták György                             pellio szűcs   1   145  
145 Tislér Mihály     3 1 1       4     16     arat.? asztalos 1 2   288  
146 László János     2   1                             3,63887E+24  
147 Takács Imre       1         5     8     textor takács 2     2  
148 Pártó János   1     1       12     7     nodularius gombkötő 1     1  
149 Veégh Szabó Mihály         1                   sartor szabó 1     3  
150 Zámoli Moyses                                       150  
151 Széles János   1             6     6, 5     pellio szűcs       29.máj  
152 Mészáros István   1 2   1       10   8 11               7,3E+24  
153 Tiszai Szabó Pál     3                               quaestor 1,5E+25 kereskedő
154 László Ferencz                                       154  
155 Szijártó István                                       155  
156 Kása György   1 3 2               17               309  
157 Varga Mártony     3 1 1                             2,9E+25  
158 Kovács János   1 3                 10               5,8E+25  
159 Lengyel Mihály   2 2                 6               1,2E+26  
160 Csizmadia Pintér Ferencz   1                   5     coturnarius csizmadia   2   2  
161 Lengyel Miklós   1 2           7     9               2  
162 Gannai Péter     3           6                     2,3E+26  
163 Bándi Gergely                                       163  
164 Kovács János ifj.     3 1                               163  
165 Somossi János                       3               4,7E+26  
166 Vincze Tamás   1                                   9,3E+26  
167 Szijártó István ör.   1 3                 8               1,9E+27  
168 Varga Gyurkó     1                                 3,7E+27  
169 Dabronaki Mihály   1   2 1             17     pellio szűcs       7,5E+27  
170 Nemes Andrásné                                       170  
171 Kajdi Mihályné       1               12               170  
172 Nagy Mátyás                       25               1,5E+28  
173 Pintér Péter   1                   15     coturnarius csizmadia 1     1  
174 Mellári Gergely   1 2                 10     rotarius bognár 1     1  
175 Kajdi István     3   1       10     9     sartor szabó 1     2  
176 Fülöp takács                       9     textor takács 1 1   2  
177 Lakatos János                             serarius lakatos   1   178  
178 Balogh András                             faber kovács       178  
179 Kis Péter     3           6, 5     15               358  
180 Kenyeres Ferencz   1 2           6     8               3E+28  
181 Szőczi Mihály   2 3             3 5 16               6E+28  
182 Németh János   1 3                 8               1,2E+29  
183 Varga Mártonné                       9               2,4E+29  
184 Kötéljártó Pál                             restiarius kötélverő 1     185  
185 Szappanyos Mátyás   1                                   185  
186 Helfinger Lőrinc     3                       pistor pék 1     1  
187 Helcz Pintér János                             vietor kádár 1     188  
188 Németh kovács 4 2   2         25           faber kovács 1     189  
189 Pintér András                             vietor kádár 1     190  
190 Pintér Ferenc                             vietor kádár   1   191  
191 Bognár Gáspár                             rotarius bognár       191  
192 Pintér Boldisár                             vietor kádár       192  
193 Arleth Agoston                             sutor varga 1     194  
194 Szűcs Phülöp   2                         pellio szűcs 1 1   958  
195 Kőműves Károly   1                         murarius kőműves   1   1  
196 Golthomer Antal                             sutor varga       196  
197 Fraj Simon     2                               quaestor 197 kereskedő
198 Beninger Balázs     2                                 4,8E+29  
199 Péék Gáspár                                       199  
200 Sánta ács                             faber lignarius ács       200  
201 Perniker szűcs   2                         pellio szűcs 1     399  
202 Bensa Mártony   1     1             16     textor takács 1 1   2  
203 Lipp Lőrincz                             tornator esztergályos       203  
204 Praepost Pál                       18             quaestor 205 kereskedő
205 Szűrszabó János   1             15     10     sartor szabó   1   1  
206 Kiss Mihál                 12   2 3               1  
207 Szabó János 2 2     1             13     sartor szabó 1     1  
208 Szekcsői Mihál   1 3                 6     faber kovács       1  
209 Vojnár Takács Györg   1     1             12     textor takács 1     1  
210 Csapó Thamás   1                 4 10     fullo csapó 1     1  
211 Siffter Gergöl   1   1         5 4   10               2  
212 Bognár Dániel 2   3           5     9     rotarius bognár 1     1  
213 Vaszari György   1                   4               1  
214 Zebedraczki Gy.                             fullo csapó       214  
215 Magyar Takács György   1                   11     textor takács 2 1   3  
216 Csóri Györgyné   1                                   217  
217 Szűcs György     2                 7, 5               #####  
218 Pintér János   1                   5     coturnarius csizmadia 1     1  
219 Szabó Pál                       6               1  
220 Mészáros János   1 1                       lanio mészáros       1,9E+30  
221 Mészáros Pál   1 1                       lanio mészáros       3,8E+30  
222 Mészáros Ferencz   1 1                 3     lanio mészáros       7,6E+30  
223 Szentgyörgyi János                       20               1,5E+31  
224 Csapó Ádám                             fullo csapó 1 1   226  
225 Baksa Péter   1                   6               226  
226 Adorján Péter   1 2                 9               3,1E+31  
227 Szedlák Márton                       3     fullo csapó 1     1  
228 Bankó Györgyné   2 3                 23               1  
229 Csomai Pál   1 2                                 6,1E+31  
230 Simon György     2                 4               1,2E+32  
231 Szabó Benedekné                       10               2,4E+32  
232 Pillich Mátyás     4                       pileator kalapos 2 1   3  
233 Baak Istvány     2 1               20               3  
234 Menyóczki Mátyás                                       234  
235 Gombás Istvány   2     1             1, 5               21.aug  
236 Privigyei András                       2     fullo csapó 1 1   2  
237 Rabina János                                       237  
238 Kazó Istvány   1 2           6     8     faber kovács 1 1   239  
239 Csapó Ferencz   2                   14     fullo csapó 1 1   2  
240 Milli Pál   1     4         5   6     figulus fazekas 1 1   2  
241 Horváth Gelencsér János       1                     figulus fazekas       4  
242 Próka Mártony   1 2                 1     figulus fazekas   1   1  
243 Orgovány István                                       243  
244 Taar Pál     2                 8               244  
245 Kovács János   1   1 1             8               4,9E+32  
246 Csomai Ferenc     2   1                             9,8E+32  
247 Horváth Adám   1 2                 3               2E+33  
248 Farkas György     1   2                             3,9E+33  
249 Lődi János   1   1 1             1               7,8E+33  
250 Oláh Mihály   1     1             1, 5               #####  
251 Lődi Horváth János   1 2                                 3,1E+34  
252 Ekli Thamás                             arcularius asztalos 1     253  
253 Kis Tóth János                                       253  
254 Nagy Márton   1                                   506  
255 Simon István                                       255  
256 Tóth Mihály                       4               255  
257 Molnár Gyurkó                       3               6,3E+34  
258 Szedlák Jakab   1                                   1,3E+35  
259 Horváth István, Márki zsellérje   1     1                             2,5E+35  
260 Füür Istvány                             fullo csapó   1   261  
261 Morocz Gelencsér János   1 2   1             5     figulus fazekas   1   1  
262 Vidák János   1 3                 1               262  
263 Tosoki András   1 2                 6               5E+35  
264 Sáárvári Pál   1     2             12     figulus fazekas 1 1   2  
265 Barát György   1                                   2  
266 Fias Miklós                       3               1E+36  
267 Arbajt János     2 1 1             5     figulus fazekas   1   1  
268 Szigethi András       1               4               1  
269 Gombás Péter   2 3   1         6 4 8     figulus fazekas 1 2   3  
270 Porkoláb Mihály   2 2   2       1   8 10               3  
271 Móori Varga János   1 4 4 1       12   9 18               2E+36  
272 Molnár Mihál   1 3           5     4               4E+36  
273 Miklós András   1     1       3, 5     1, 5     fullo csapó 1     01.jan  
274 Boronyi Imre   2     2             10     sartor szabó 1     1  
275 Akli István   1                   7     coturnarius csizmadia 1 1   02.jan  
276 Szijártó Istvánné   2                   10               8E+36  
277 Szabó Mátyás   1     1             6     sartor szabó       1,6E+37  
278 Nyéki István   3 2   2       10     15               3,2E+37  
279 Both István     2                                 6,4E+37  
280 Márfi Istvány   1 2   1             5               1,3E+38  
281 Vaas Susa                                     quaestor 281 kereskedő
282 Varga György   1   1               13               281  
283 Pap Ferencz   1 3 1 1       10     7     pellio szűcs       2,6E+38  
284 Botlik Mátyás                             fullo csapó       284  
285 Botlik Péter                       3, 5     fullo csapó 1     12.okt  
286 Szakolczai Pál   1                   11     fullo csapó 1     570  
287 Nórápi István       1               9     fullo csapó 1     1  
288 Jádi Istvány   1 2                 20               1  
289 Lenti Mihály   2             5     10     fullo csapó 1     1  
290 Márfi Gergöl                       6               1  
291 Takács György   1                   20               5,1E+38  
292 Koncz Mihál   2                   3               1E+39  
293 Faragó Bencze     1           3                     2E+39  
294 Csarmasz Gergöl   1                   3     fullo csapó       4,1E+39  
295 Töltös Gergely   1 2           6   2 6               8,2E+39  
296 Kabódi Andor   1     1                             1,6E+40  
297 Novák György   1                         fullo csapó 1     1  
298 Németh György   1                         fullo csapó 1     1  
299 Simon János   1 2                                 2  
300 Nagy György                       10               3,3E+40  
301 Kollár István                             fullo csapó 1     302  
302 Szombatheli János                             fullo csapó       302  
303 Kakas János   1   1               3               604  
304 Pap János                       3               6,6E+40  
305 Rostási János   2 3             3 3 7, 5               #####  
306 Kinzó Ferenc   2 2           4     6               2,6E+41  
307 Faddi János                                       307  
308 Horváth Mátyás                       5, 5               03.nov  
309 Kovács Márton   1 3             5 6 5, 5               06.szept  
310 Gyenei János   1 3                 2               5,2E+41  
311 Péter Mihály   1 3   1       7   9 6               1E+42  
312 Horváth György   1 3             5 7 13               2,1E+42  
313 Béres János                       3               4,2E+42  
314 Király Csapó Mihály                             fullo csapó 1 1   316  
315 Nagy János                       3, 5               10.nov  
316 Gyenei Mihály   1                   8               631  
317 Liptai Mátyás                             fullo csapó       317  
318 Kántor István   1 2           2   3 3               317  
319 Váághi Istvánné       1               5     fullo csapó 1     1  
320 Béres Márton                             fullo csapó 1     321  
321 Cseh János   1     1       4     5               322  
322 Szili György   2 2           4 1 3 9               8,4E+42  
323 Molnár Mátyásné                       3               1,7E+43  
324 Simon Márton   2     1             12     alutarius tobak 1     1  
325 Rozmán János   2                   20     sutor varga 1 2   3  
326 Könczöl András                                       326  
327 Sipos Lukács 4 1 5           15   4               quaestor 330 kereskedő
328 Szabó János   1   1               13     sartor szabó 2 1   3  
329 András kovács   1             8     9     faber kovács   1   1  
330 Sanya János   1                   10               4  
331 Somogyi Mihál   1 2   3       8   9 13               3,4E+43  
332 Andocsi Gergöl   2 3           35     19               6,7E+43  
333 Szabó Miklós                       20     coturnarius csizmadia       1,3E+44  
334 Sicz György   3 5 2 2       12   20 15     braxator sörfőző 1     1  
335 Szűcs Istvány   2 3 1 1       24   10 22     pellio szűcs       1  
336 Varga András   2   2 1       7     40     sutor varga   1   1  
337 Kulmon Jakab   4 3 1                             quaestor 1 kereskedő
                                             
Összesen: 18 224 287 66 79   3   557 82 148 1932,5         72 57   129