Veszprém város 1712. évi adóösszeírása
Poléta Sorszám Adózó neve Egyéb adat Adó: forint dénár
1 1 Zubonczy Márton polétás 3 25
1 2 Török Mihály   1 50
1 3 Dallos Péter   3 15
1 4 Dombay János   1 50
1 5 Ihászné   1 50
1 6 Heteny András   2  
1 7 Varga András   12 50
1 8 Kőmíves György   5 75
1 9 Varsany János   3  
1 10 Tobak Kovácz Pál   3 66
1 11 Lodor Görgy   3 20
1 12 Komlosy Péter   1 50
1 13 Katika Szabo István   2 75
1 14 Kámán István   2 88
1 15 Ujváry János   15  
1 16 Ujvary Márton Pápára ment lakni 6 75
1 17 Pongracz György   13 74
1 18 Agoston János   2 16
1 19 Csakvary János   4  
1 20 Tobak Miklos   3 66
2 1 Kecskeméthy László polétás 6 25
2 2 Kovácz Gergely   9  
2 3 Németh szűcz szűcs 4 32
2 4 Sipos Lukácz   15  
2 5 Őry István   6 25
2 6 Szecsődy Szabo István   1 50
2 7 Varga György   6 27
2 8 Pető Miklós   4  
2 9 Uyváry Csizmazia György     46
2 10 Áccz György   3 37
2 11 Öttvös István   3 32
2 12 Kajary Szabo János   5 50
2 13 Szeghváry Csizmazia János   5 95
2 14 Orgonainé házában Horváth János zsellér 1 50
2 15 Cseszko zsellérje zsellér 1 50
2 16 Vak Istok, Ácz György zsellérje zsellér 2  
2 17 Varga János   8  
3 1 Csanady Kovacz István polétás 5  
3 2 Bosa Lakatjarto Péter   5  
3 3 Gombkötő János   3  
3 4 Csutorás Pál   3  
3 5 Molnar István   6 25
3 6 Groff István   5  
3 7 Pette István   6 51
3 8 Szeghváry János   3  
3 9 Szabo Péter   4 32
3 10 Molnár Gergelyné   3 50
3 11 Kardos János   1 85
3 12 Ormandy Miklós öreg   4  
3 13 Tobak Györgyné   1 44
3 14 Csutorás Jakab   2 16
3 15 Kaidy Mihály öreg   1  
3 16 Németh pintér pintér 4 32
3 17 Cseczey István   9  
3 18 Katonáné     75
3 19 Andorko János   1 50
3 20 Molnar Gyurko   1 50
4 1 Szél János polétás 7 86
4 2 Teleky János     75
4 3 Molnar György alleviatus (könnyített)    
4 4 Molnar István   3 50
4 5 Kardich Banya   1  
4 6 Kis János (zsellérje) zsellér 1 50
4 7 Főczen Bencze   4 25
4 8 Barrabás János fia   6  
4 9 Bottka János   5  
4 10 Szabo Miklós   5 75
4 11 Buzás János   5 46
4 12 Molnár Istók Tamás fia molnár 2 25
4 13 Kiss György vei   1 50
4 14 István kovácz kovács 10 92
4 15 Németh György   2 85
4 16 Szigethy János   9 73
5 1 Südy Ferenc polétás 3 25
5 2 Sáfár István   2 75
5 3 Bokor János   9 26
5 4 Ignacz   5 50
5 5 Oldalas Kata   1  
5 6 Harczy István   1 50
5 7 Kis Geczy   4 50
5 8 Pilingay Szabo Andor   1 50
5 9 Ladany István   5 67
5 10 Ráksy Gombkötő András   2 88
5 11 Kyrály György   4 60
5 12 Szabo Péter, Turfisné vei   4 32
5 13 Szotlan György   9  
5 14 Szyiarto Miklós   6  
5 15 Csonka György   23 46
5 16 Gál György öregh zsellér 1 50
5 17 Szabo Balás   6 50
5 18 József, Bokor zsellérje zsellér 1 50
5 19 Szyiarto Miklos zsellérje, Tamás zsellér, elszökött 1 50
6 1 Bognár János polétás 1 44
6 2 Giricsics Márton   8  
6 3 Bognár Gáspár   2 16
6 4 Varga Miklos   20  
6 5 Pintér Péter   8 70
6 6 Csordás Miklos   1 50
6 7 Ormandy Péter   4 32
6 8 Kása György   5 28
6 9 Németh kovácz kovács 7 50
6 10 Pintér Boldizár   2 16
6 11 Bognár Ádám   10 64
6 12 Oszlany Csizmadia István   3 50
6 13 Varga Mihály   2 50
6 14 Csepely Bálintné   1  
6 15 Vörös Gergely   3 50
6 16 Szűcz István   13 25
6 17 Phülöp Thamás   1 50
6 18 Pintér Dani   2 16
7 1 Gergely kovácz  polétás 8  
7 2 Kerczey János   11 70
7 3 Csizmazia Szabo Miklós   4 25
7 4 Szűcz Istvánné   1 50
7 5 Kalmár János   5 88
7 6 Imma Pintér pintér 4 32
7 7 Seres Péter   4 50
7 8 Medgyessy Andor   1 50
7 9 Farkas Mártony   2 16
7 10 Bainoczy Sámuel   7 92
7 11 Kapoly Gergely   14 37
7 12 Dulatin Csizmazia Gergely   8  
7 13 Takacz Laios   4 50
7 14 Pinter Andor zsellér 4 32
7 15 Petroczy Szűcz János   2 16
7 16 Kis Pálné veivel   3  
7 17 Kurdy István   1 50
7 18 Török Péterné   1  
7 19 Sárhiday Takácz Laios zsellérje zsellér 1 50
8 1 Hidvéghy Szabo István  polétás 6  
8 2 Tamássy István   5 10
8 3 Szabo Máttyás   4 82
8 4 Tisler Ferencz   8 26
8 5 Borbely Miklos   7 32
8 6 Csinalosy András Kapoly Istvánnéval   7  
8 7 Lengyel Mihály   5  
8 8 Illyés takáczné   2 25
8 9 Öttvös István   5  
8 10 Csörgey Ferencz   2 25
8 11 Vastagh Czizmazia János   2 16
8 12 Coriarii (szíjgyártók)   2  
8 13 Pásith Mártonné     75
8 14 Pinter Ferencz   4 50
8 15 Pattiolath Péter     85
8 16 Kapuváry János   4 38
8 17 Farago Mihály   2 50
9 1 Szyarto István aliter Nemeth polétás 7 70
9 2 Sövenházy János Szőlősre ment lakni 1 50
9 3 Bessenyő Thamás   4 50
9 4 Csutoras György   3 16
9 5 Medgyessy Istvánné   12  
9 6 Kovácz Mihály   4  
9 7 Bocsory Mihály   1 50
9 8 Csapo Gyurko   2 88
9 9 Gannay György   10 80
9 10 Mészáros István   3  
9 11 Kazo Szabo Jánosné   3  
9 12 Sipos Gergely   2  
9 13 Egyed János   3 50
9 14 Csomay Péter   1 50
9 15 Szűcs Pálné   1 50
9 16 Somogy Gyurko   1 50
9 17 Molnár Gyurko   5 22
9 18 Pap Mihály   1 50
9 19 Sallainé   1 50
9 20 Bako vei Medgyesinél laknak   1 50
9 21 Medgyessy harmadik zsellérje, István zsellér 1 50
9 22 Gannay György zsellérje zsellér, elszökött 1 50
10 1 Lendvay Takacz János polétás 3 32
10 2 Doma János   5 22
10 3 Bakos István   2  
10 4 Lengyel Miklós   5 50
10 5 Csomay János   1 75
10 6 Markotanyos németh     75
10 7 Takácz Márton   2 61
10 8 Beda János   5 88
10 9 Szaka Márton   4  
10 10 Peczely Thamás   3 50
10 11 Menyhárt István   1 50
10 12 Farago Istok   1 50
10 13 Vásony Mihály   3 25
10 14 Harangozó György   5  
10 15 Bognar István   4 70
10 16 Meczery Péter   6 98
10 17 Szűcz Gergely   1  
10 18 Hoszu Sára   1 50
10 19 Harangozo György zsellérje, Mesterházy János zsellér 1 50
11 1 Bensa Mártony polétás 7  
11 2 Medgyessy Panna   2 50
11 3 Gyöngi János   4 32
11 4 Czimbalimosné     50
11 5 Perey Péter   4 50
11 6 Gannay Péter   2 88
11 7 Baksay Szabo István   10 89
11 8 Komáromy István   1 50
11 9 Tisler Mihály   5 36
11 10 Simon Márton   2 25
11 11 Szűr Szabo Ferencz   3  
11 12 Farkas szűczné     50
11 13 Tisler Mihálné     40
11 14 Angyan Mihál   11 79
11 15 Polány Szabo István   6 57
11 16 Somosy Kata, Bensa Márton zsellérje zsellér 1 50
12 1 Takacz Imre polétás 4 90
12 2 Kerek István   2 88
12 3 Csizmazia Lukácz   5 50
12 4 Németh varga varga 1 50
12 5 Takacz Imre várbely   4 32
12 6 Németh mészáros mészáros 4 32
12 7 Csapo János   7  
12 8 Segesdy Gergely   7  
12 9 Lakatjarto György   5 30
12 10 Körmendy Istvánné   1 50
12 11 Pechy Szabo János   7  
12 12 Szyiarto István   1 50
12 13 Nemes Andrasné     75
12 14 Pap György   2 88
13 1 Komaromy Pál polétás 1 75
13 2 Széles Szűcz János   3  
13 3 Párto János   5 10
13 4 Kaidy Mihál   3  
13 5 Osztovan János   7 2
13 6 Mellary György   5 54
13 7 Dobronaky Szűcz Mihál   9 48
13 8 Nagy Máttyás   6 79
13 9 Phülöp takácz takács 4 32
13 10 Varga Gyurko   1 50
13 11 Lakatos Gergely zsellér 2 16
13 12 Benedek kovácz kovács 23  
13 13 Kiss Péter   14  
13 14 Meszáros István   7 83
13 15 Szőczy Mihál   3 66
13 16 Sanya János   4 26
14 1 Szabo Mihál polétás 4  
14 2 Kis Mihál   7 32
14 3 Kis Péter zsellér 3  
14 4 Varga Mártonné   1 25
14 5 Szabo Benedekné   1 80
14 6 Szűcz Györginé   1 50
14 7 Balogh Andras kovács 1  
14 8 Takács György   10 98
14 9 Sörfőzőné   12  
14 10 Küszöginé vőstül   2  
14 11 Janka Péter   4 32
14 12 Siffter Gergely   2 16
14 13 Bognar Dani   3  
14 14 Szabo András   5  
14 15 Akli Csizmazia István   6  
14 16 Magyar Takácz György   4 32
15 1 Vaszari György  polétás 2  
15 2 Csory György   5 24
15 3 Jankáné   1  
15 4 Arva István   4  
15 5 Szabo Benedek   1 75
15 6 Meszáros János   5 56
15 7 Zubonczy Ádámné   2  
15 8 Mészáros Gergely   6  
15 9 Látos János   2 25
15 10 Pap István   4 32
15 11 Adorján Péter   4 44
15 12 Banko György   6 32
15 13 Koncz Mihál   1 75
15 14 Szalay János   4 32
15 15 Szekcsőy Kovácz Mihály   2 16
15 16 Cseh István   12 50
15 17 Csomay János   4  
16 1 Molnár Mihál polétás 2  
16 2 Szűcz Márton   3  
16 3 Tosoky András   4  
16 4 Balogh Györgyné   1  
16 5 Németh György zsellér 2  
16 6 Szánto Miklós   4 32
16 7 Harta János   15  
16 8 Szaikoné   1 50
16 9 Horváth Csapo Mihály   2 16
16 10 Gombás István   1 50
16 11 Vasallay Máttyásné   2 16
16 12 Balogh János   2 25
16 13 Nyeky István   10  
16 14 Kiss Tott János   1 50
17 1 Kalmar Takacz István  polétás 3 50
17 2 Tott György   2  
17 3 Milli Pál   8  
17 4 Örsy Péter   2  
17 5 Fias Andrásné   1 75
17 6 Horváth Mihály   3 48
17 7 Rácz János   19  
17 8 Pupos Péter   13  
17 9 Boronya Imre   5 32
17 10 Mészáros Ferencz   4 50
17 11 Szabo Máttyás   2 16
17 12 Lődy Szabo János   4 32
17 13 Sáry György   5 82
17 14 Bella Péter   1 50
17 15 Szent György János   4 38
17 16 Szent György Péter fia   8 30
18 1 Takács Ferenc polétás 5  
18 2 Csapo Ferencz   6  
18 3 Mori Varga János   14 22
18 4 Porkoláb Mihály   9 50
18 5 Boronya János   3  
18 6 Baráth Gyurko   4 32
18 7 Sárváry János vőstül   6  
18 8 Fias Miklós   1 50
18 9 Nemané házában levő gelenczér gelencsér 2 16
18 10 Lendvay Ferencz   2 50
18 11 Simon János   2 25
18 12 Márfy Gergely   1 50
18 13 Horváth Ferenc   4 63
18 14 Szyiarto Istvánné   1 50
19 1 Pap Ferencz polétás 3  
19 2 Vas Zusa     50
19 3 Szabo György   6  
19 4 Szakolcsay Pál   4  
19 5 Varga Gyurko   1 75
19 6 Csizmazia György el ment   1 50
19 7 Kocsis Péter Mihály   3 25
19 8 Bandy János   25  
19 9 Morocz Gerencser János   4 32
19 10 Szathmary István   2  
19 11 Szathmary István zsellérje zsellér 2 88
19 12 Horváth Csizmazia Mihály   1 75
19 13 Jambor Gergely   10  
19 14 Kis Mori István   1 50
19 15 Bogardy István   1 50
19 16 Menyovsky Máttyás   4 32
19 17 Balassané     75
19 18 Kakas János   1 75
19 19 Undy András   5  
20 1 Norapi Csapo István polétás 3  
20 2 Andaczy Gergely   15  
20 3 Rostasy Janos   12  
20 4 Horvátt János   5  
20 5 Horváth Máttyás   2  
20 6 Kovácz Márton   3 25
20 7 Faddy János   1 50
20 8 Zamoly János   4 50
20 9 Kis Zigáné     75
20 10 Kocsiss Töttös Gergely   4 50
20 11 Teknyős János   1 50
20 12 Rakoczay András   1 50
20 13 Tott Mihály   1 50
20 14 Bors Andras   2 16
20 15 Kantor István   2 75
20 16 Simon Istok   1 50
20 17 Csik János   2  
20 18 Faddy István   4 25
20 19 David Gergely   1 25
20 20 Lenty Mihál   4  
21 1 Pap Csapo Mihály polétás 4  
21 2 Németh Csapo György   2 16
21 3 Nagy Ferencz   1 50
21 4 Jeney Mihály   1 50
21 5 Molnar Máttyásné     75
21 6 Németh Csapo István   4 32
21 7 Mori István öreg   5  
21 8 Mori zsellérje, Gyurko zsellér 3  
21 9 Horváth György, Szyiarto Jánosné ura   3  
21 10 Balogh Péter   3  
21 11 Csabi Mihály   1 50
21 12 Somogy Mihál   6  
21 13 Almasy György   1 50
21 14 Szűcz György Sebi veje   2 88
21 15 Nehesz János   1 50
21 16 Pap János, Nagy Ferencz zsellérje zsellér 1 50
21 17 Csarmasz Gergely   1 50
21 18 Pap Csapo János   1 50
21 19 Kis Pap Mihály   4 32
21 20 Sary Gyurko   1 50
21 21 Santa Gyurko   4  
21 poléta 370 adózó Summa (1712)   1241 77