Választók névsora Veszprém városában a’ városi

tisztujíttás érdemében (1849)

 

 

 

Választó neve

Képesség alapja

Választó neve

Képesség alapja

 

 

 

 

Simon Rudolf

Ház

Fehér György

Ház

Rajki István

Ház

Bregovits Mihály

Ház

Zsolnai István

Ház

Kováts Ferencz takács

Ház

Varga Ferencz

Ház

Korpátzy Mihály

Ház

Zsolnai Cároly

Ház

Závotzky Ignátz

Ház

Papp Dienes

Ügyvéd, 40 pfrt lakbér

Toth Antal

Ház

Habranech Lajos

Ház

Csík Jósef

Ház

Csizmadia Pál

Ügyvéd, 40 pfrt lakbér

Csermák Jósef

Ház

Miklós Sámuel

Ház

Malits Jósef

Ház

Miklós György

Ház

Fránkli Jósef

Ház

Szabó Ferencz

Fazekas mesterség

Hajagos Antal

Ház

Téglás Mihály

Ház

Oszlányi Jósef

Szabó legénye

Ifj. Nagy Jósef

Ház

Szalatkay György

200 pfrt jövedelem

Bíró Ferencz

Ház

Fodor János varga

Ház

Széél Péter

Ház

Horváth Jósef kovács

Ház

Óhídi Gábor

40 pfrt lakbér

Szőllősi György

Ház

Atsádi Sándor

Ügyvéd, 40 pfrt lakbér

Lada Sándor

Ház

Csákós Elek

Tanár, 200 pfrt

Szeles Jósef

Mérnök, 40 pfrt lakbér

Til Antal

Ház

Gerlits Simon

Ház

Horváth Piusz

Tanár, 200 pfrt

Halasi János

Ház

Szengály László

Ház

Pákozdi Jósef

Ház, föld

Rotfisser Ignácz

Ház

Bötskei György

Ház

Halász György

Ház

Duntz Ferentz

Ház

Papp János

Ház

Sarunbech János

Ház

Vinis János

Ház

Horváth István napszámos

Háza, kertje

Horváth György

Ház

Ifj. Czégényi János

Ház

Csirke Cároly

Ház

Stefanits György

Ház

Kolosvári Sándor

Szolgabíró, 40 pfrt lakbér, 200 pfrt jövedelem

Fehér Jósef csapó

Csapó legénye

Koller István

Kereskedő

Lémon Antal

Ház

Ányos Pál

Ház

Bajnotzi Sámuel

Ház

Major Péter

Ház

Imreh György

tanár, 200 pfrt jövedelem

Petko Ignátz

Kereskedő

Hajda Pál

Ház

Suly János

Ház

Kováts János

Ház

Ruttner János

Ház

Ottó Vintze

Ház

Ferentzi Cároly

Ház

Cseh Antal

Ház

Sóós István

Ház

Sárfi Jósef

német varga legénye

Marton Zsigmond

40 pfrt lakbér

Kék Ferentz

Ház

Sammer Alajos

200 pfrt jövedelem

Buzás Cároly

Ház

Mustos János

Ház

Militinovits Lajos

Ház

Khilperger Cá­roly

Ház

Hoffelder Ferentz

Ház

Kerkápoly Jósef

Ház

Theindl Izidor

200 pfrt jövedelem

Véghely Imre

Ház

Krumpech Lőrintz

Ház

Ifj. Pongrácz Dániel

200 pfrt jövedelem

Szebenyi Imre

Ház

Öreg Pongrácz Dániel

Ház

Filo István

Ház

Stefán Ignátz

Szabó legénye

Soos Pál

Ház

Mozgay Sámuel

Ház, lelkész 200 pfrt

Szalatkay Sándor

200 pfrt jövedelem

Balogh Jósef

Ház

Ifj. Lukátsa Jósef

Ház

Galambos Pál

Ház

Lajosi Cároly

Órás legénye

Pongrátz Sámuel

Ház

Huszár János

Ház

Vágo Farkas

Szíjártó legénye

Török Mihály

Ház

Ifj. Májer István

Ház

Nagy Jósef ács

Ház

Öreg Májer István

Ház

Bátor István

Ház

Czekkel Ignátz

Ház

Horváth Ferentz asztalos

Ház

Bokrosi Cároly

Fésűs legénye

Ifjabb Szabó Ignátz

Ház

Bokrosi Antal

Ház

Ketskés Mihály

Ház

Czekkel Ferentz

Szappanos legénye

Bíró Sándor

Ház

Gulner Elek

Ház

Mazur János

Ház

Németh István

Ház

Feth Antal

Német szabó legénye

Verner Cároly

Pék legénye

Groftsik Bertalan

Német szabó legénye

Molnár István

Szűrszabó legénye

Fejes Lőrintz

Pintér legénye

Boda László

Ügyvéd, 40 pfrt lakbér

Korpátzi János

Ház

Szabó Antal ügyvéd

Ház

Toth István takács

Ház

Szabó János csapó

Ház

Frank János

Ház

Ludvig Ferentz

200 pfrt jövedelem

Hegyi Ignátz

Ház

Prédli Ignátz

200 pfrt jövedelem

Ronto Mihály

Ház

Szinai Ferentz

Ház

Ifj. Onodi Jósef

Ház

Shultaisz János

Festő, 40 pfrt lakbér

Török Márton

Ház

Smid Mihály kalmár

Ház

Sulmán Mihály

Ház

Zsoldos János

Ház

Csikász Jósef

Ház

Ferentzi János

Ház

Ambrus György

Ház

Sommer Péter

Ház

Bajtsek Mihály

Ház

Arleth János

Ház

Szalai Jósef

Ház

From János

Ház

Bodetz János

Ház

Bucher Ferentz

Ház

Széél Pál

Ház

Téglás János

Ház

Miskei János

Ház

Öreg Czégényi János

 

Segesdy Ferentz szíjártó

Ház

Bokrosi Ferentz

Füstfaragó legénye

Öreg Jezernitzky János

Ház

Bokrosi Gáspár

Ház

Jezernitzky Lajos

Ház

Szabó János tobak

Ház

Vátzi Pál

Ház

Solomváry Ferentz

Ház

Gyenei János

Ház

Hertzeg Jósef

Ház

Fejes János

Ház

Kerék István

Ház

Somogyi György

Ház

Heintzli Jósef

Ház

Vetsei Pál

Ház

Rédli György

Ház

Bátor Imre

Ház

Földes Mihály

Csizmadia legénye

Lipták János

Ház

Fertig János

Asztalos legénye

Keresztes István

Ház

Ramaszetter Cároly

200 pfrt jövedelem

Pongrátz Jósef

Ház

Diosi Mihály

Ház

Gvárdián János

Ház

Márton Jósef

Ház, ügyvéd, 40 pfrt lakbér

Öreg Garai István

Ház

Zámbo István

 

Öreg Körmendi Mihály

Ház

Lovas János

Lakatos legénye

Halász György takács

Ház

Jákoi Mihály

Ház

Kiss László

Ház

Urhegyi Alajos

Ház

Ifj. Nagy János csapó

Ház

Hartzi István

Ház

Hermán Imre

Ház

Poltzer Ámánt

Ház

Kontz Jósef

Ház

Völgyi Gábor

Ház

Csomai Mihály

Ház

Öreg Szigli Jósef

Ház

Deáki Pál

Ház

Bali Jósef

Ház

Fizi Pál

Ház

Propper Ferdinánd

Harangmíves legénye

Dukány István

Ház

Hajdu Antal

Szabó legénye

Koller Lajos

Ház

Noszlopi Mihály

Ház

Ifj. Cseh Kosaras Ferentz

Ház

Galamb Péter

Ház

Pintér Albert

Ház

Ugrik János

Ház

Öreg Lodor Jósef

Ház

Horváth Ferentz

Ház

Gvárdián Ferentz

Ház

Hortoványi János

Csizmadia legénye

Burchard Jakab

Ház

Veszeli Gábor

Ház

Cseresnyés István

Ház

Kováts Jósef

Ház

Ifj. Joó Mihály

Ház

Göndöts Antal

Ház

Husvéth Márton

Ház

Ifj. Végh István ügyvéd

200 pfrt jövedelem

Jádi Jósef

Ház

Khober János

Ház

Pintér Jósef

Ház

Ernhoffer Ferentz

Ház

Pintér Mihály csizmadia

Ház

Nunkovits János

Ház

Bálind György

Ház

Halus János

Ház

Hegyi János kőmíes

Ház

Toth Jósef varga

Ház

Ifjabb Vidra István

Ház

Toth Jósef magyar szabó

Ház

Csomai Jósef

Ház

Papp Gábor ügyvéd

Ház

Horváth Mihály szabó

Ház

Tujder Cároly

Ház

Fábián Gábor

Ház

Öreg Suly Antal

Ház

Sill Eduárd

Ház

Ulrich Cároly

Ház

Sill Cároly

200 pfrt jövedelem

Bulchard János

Ház

Kamersperger Antal

200 pfrt jövedelem

Fájfer Ferentz

Ház

Bakos János

Ház

Ifj. Baur Jósef

Ház

Benkő János

Ház

Gannai János

Ház

Gertner Mihály

Ház

Tamási János

Ház

Takáts János

Ház, német szabó legénye

Szalai Mihály

Ház

Major Imre

Ház

Sarrus György

Ház

Hidegkuti János

Ház

Szegedi Ádám

Ház

Godena Mihály

asztalos legénye

Papp János ács

Ház

Mészáros János

Ház

Horváth István

Ház

Sindler János

Ház

Völgyi Mihály

Ház

Belits János

Ház

Toth Beniámin

Ház

Hacin Cároly

Ház

Varga István

Magyar szabó legénye

Fekete János

Német szabó legénye

Ifj. Debreczenyi István

Ház

Öreg Tóth János asztalos

Ház

Srantz György

Ház

Öreg Fehér András

Ház

Végh János

Ház

Poléta György

Ház

Fáimon Antal

Ház

Medgyesi István

Ház

Kosa Ferentz

Ház

Kopatsek Ignátz

Ház

Dukán Jósef

Ház

Rozmán Pál

Ház

Néhay Mihály

Ház

Antal János

Ház

Szegfű István

Ház

Gerlits Károly

Bádogos legénye

Végh György

Ház

Antzenberger István

Német varga legénye

Végh István

Ház

Molnár Ferentz

Ház, föld

Garai János

Ház

Ifj. Vörös János

Bognár legénye

Toth Ferentz

Bognár legénye

Tuza Gáspár

Ház

Medgyesi Mihály

Ház

Dombai János

Ház

Czekkel János

200 pfrt jövedelem

Öreg Czifra János

Ház

Stenger Cároly

Ház

Raksányi János

Ház

Jákoi Ferentz

Ház

Vörös András

Ház

Segesdi Jósef

Ház

Németh István csapó

Ház

Rados István

Ház

Török Lajos

Ház

Klupach Leopold

Ház

Hajba Ferentz

Ház

Kováts Ferentz

Ház

Czirák Jósef

Tanár, 200 pfrt jövedelem

Braun Leopold

Ház

Somodi Dániel

Ház

Simon Gábor

Ház

Öreg Devetseri István

Ház

Csonka István

Ház

Sáfrány Ferentz

Ház

Nagy Jósef rector

Csizmadia legénye

Molnár Pál

Ház

Egerszegi Antal

Ház

Udvardi Ignátz

200 pfrt jövedelem

Németh János

Ház

Erdéli ferentz

200 pfrt jövedelem

Szőnyegi János

Szűcs legénye

Kisovits Jósef

200 pfrt jövedelem

Lipták István

Csutorás legénye

Szabó Vilmos

tanár, 200 pfrt jövedelem

Posgai János

Ház

Külley János

200 pfrt jövedelem

Vargyas Ferencz

Ház

Smodits János

200 pfrt jövedelem

Galambos József

Ház

Laszkalner Antal

200 pfrt jövedelem

Gergely Jósef

Ház

Kéri János

200 pfrt jövedelem

Erát Antal

Ház

Hosszú Márton

200 pfrt jövedelem

Garai János csapó

Ház

Szűts István

200 pfrt jövedelem

Stal János

Ház

Markli Ignátz

200 pfrt jövedelem

Völgyi Jósef

Ház, kalapos legénye

Ruszek Jósef

200 pfrt jövedelem

Szelmájer Jósef

Ház

Cseresnyés Sándor

200 pfrt jövedelem

Stáin Ignátz

Ház

Serer János

Molnár legénye

Öreg Baur Jósef

Ház

Nemsur Ignátz

200 pfrt jövedelem

Bregovits Pál

Ház

Tripámmer Mátyás

200 pfrt jövedelem

Pápai Horváth János

Ház

Baur János

Kéményseprő legénye

Ifj. Zarnotzai János

Ház

Büki Pál

Ház

Pintér Sámuel

Ház

Segesdi Sándor

Ház

Öreg Jezernitzky Sámuel

Ház

Hetesi János

Ház

Ifj. Farkas János

 

Illés István

Ház

Radó Leánder

200 pfrt jövedelem

Öreg Onodi Jósef

Csapó legénye

Pongrátz Dániel

Csapó legénye

Tomsits Mihály

Ház

Vörös János

Ház

Vazl Márton

40 pfrt lakbér

Csikász István kőmíves

Ház

Hafner Mihály kereskedő

200 pfrt j9vedelem

Cseh Szíjártó Ádám

Ház

László Jósef

Szántóföldjei

Ifj. Fehér András

Ház

Keresztes Ádám

Ház

Bötskei Ignátz

Ház

Budai Jósef

Ház

Saffer János

Ház

Kotsi Horváth Sámuel

Ház

Kováts Antal

Ház

 

 

 

Költ Veszprémben, július 9-kén 1849. Idősb Devetseri Istvány ki küldött öszve író, Sáffrán Ferentz ki küldött öszve író, Molnár Pál kiküldött öszveíró.