Veszprém város 1849. évi népösszeírása
Poléta száma A ház sorszáma A házbirtokos vagy zsellér neve[1] Feleség Gyerme-kek száma Veszprémi segédek száma Vidéki segédek száma Veszprémi inasok száma Vidéki inasok száma Vidéki tanulók száma Férfi cselédek száma Női cselédek száma A ház becs-értéke (pfrt)[2] A személy minéműsége[3] Római katoli-kusok Reformá-tusok Evangé-likusok Görögök Zsidók Lélekszám összesen
1 1 Vár alatti álladalmi                   1500 0            
1 1 Mihálovics Károly                     fésűs           1
1 1 Mikolényi Károly                     cines 1         1
1 1 Hochsinger Salamon 1 5             1 3000 sörmérő         8 8
1 2 Szente Jakabné     1 2         2 8000 patikus 6         6
1 3 Új városház                   14000 0            
1 3 Márton Antal                     ügyvéd   1       1
1 3 Végh István 1 5   2     2   2   gombkötő 13         13
1 4 Káptalan                   3000 0            
1 4 Böhm József                     muzsikus 1         1
1 5 Stark Jánosné özv.   1             1 1000 ismeretlen 3         3
1 6 Horváth Mihály 1 5         4   1 10000 szabó 12         12
1 6 Jagasicsné özv.             1   1   ismeretlen 3         3
1 6 Boronkay Ferencné   2                 ismeretlen 3         3
1 7 Káptalan                   15000 0            
1 7 Kéri János                 7   kanonok 7 1       8
1 8 Vármegyeház                   H 0            
1 8 Várnagy 1 5                 várnagy 7         7
1 8 Radó Leánder                     irnok     1     1
1 8 Vármegye hajdúja     2 1             hajdú 1 2       3
1 8 Tamassa Pál                     számvevő   1       1
1 9 Káptalan                   H 0            
1 9 Hosszú Márton                 4   kanonok 5         5
1 10 Deficiencia                 4 20000 pap 6 fő 10         10
1 11 Illési Antónia                 2 4000 ismeretlen 3         3
1 11 ? zsellér 2 fő                     ismeretlen 2 fő 2         2
1 12 Rohonczy                   6000 0            
1 12 Kolosváry Sándor 1 2             4   szolgabíró 8         8
1 13 Káptalan                   12000 0            
1 13 Markli Ignác       2     1   6   kanonok 10         10
1 14 Káptalan                   2000 0            
1 14 Káplánok                 2   káplán 3 fő 5         5
1 15 Káptalan                   25000 0            
1 15 Ruszek József                 6   kanonok 7         7
1 16 Káptalan                   20000 0            
1 16                   3   cselédeket kell
beszámítani csak
3         3
1 17 Ferences rend                 4 H szerzetes 12 fő 16         16
1 18 Káptalan                   15000 0            
1 18 Szűts István                 6   kanonok 7         7
1 18 Szűts István huga                     ismeretlen 1         1
1 19 Káptalan                   10000 0            
1 19 Szmodits János                 5   kanonok 6         6
1 20 Káptalan                   25000 0            
1 20 Külley                 6   t. püspök 7         7
1 21 Szeminárium                   30000 0            
1 21 egyházi 2 fő             1   10   egyházi 2 fő 13         13
1 22 Káptalan                   12000 0            
1 22 Laszkalner Antal             1   5   kanonok 7         7
1 23 Álladalmi                   H 0            
1 23 Irnok                     irnok 1         1
1 23 Egyházi személyek                 7   egyházi szem. 2 9         9
1 24 Piarista rend                 5 H szerzetes 9 fő 14         14
1 25 Káptalan                   20000 0            
1 25 Frankli Márton                 3   prépost 4         4
1 25 Frankli Márton huga                     ismeretlen 1         1
1 26 Kopacsek Ignác 1                 10000 kolompáros 2         2
1 26 Bokmayer András 1 2     1       2   kolompáros 6 1       7
1 26 Veszerle János 1 1                 mérnök 3         3
1 26 Helvei Márton 1 1         1   1   muzsikus 5         5
1 27 Stojanovits József       1         4 10000 ismeretlen            
1 27 Stojanovits Júlia                     ismeretlen            
1 27 Stojanovits András                     ismeretlen 3 1   4   8
1 28 Bokrosy Gáspár                 1 40000 füstfaragó 2         2
1 28 Bokrosy Ferenc 1 3   2         2   füstfaragó 9         9
1 29 Hadits János                   1000 0            
1 30 Szumner Alojzia   2               2500 ismeretlen 3         3
1 30 Molnár Imre 1                   ismeretlen 2         2
1 30 Molnár I. sógorasszonya                     ismeretlen 1         1
1 31 Simon Imre 1 2     1       1 1000 szabó 5 1       6
1 31 Horváthné özv.   1                 ismeretlen 1 1       2
1 32 Urhegyi Alajos 1 4             1 1000 muzsikus 7         7
1 33 Tujder Károly 1 1               1000 irnok 3         3
1 34 Vida Ferencné özv.   1               1500 ismeretlen 2         2
1 35 Simon Rudolf esküdt                   1500 0            
1 35 Ludvig Ferenc 1 2             1   muzsikus 5         5
1 36 Pap János főjegyző                   6000 0            
1 36 Veisz Henrik 1 3   1 1 1     3   ismeretlen 2       9 11
1 36 Barna József 1                   ismeretlen         2 2
1 36 Barna J. sógorasszonya                     ismeretlen         1 1
1 37 Veszeli Gábor 1 1   1         1 5000 kesztyűs 5         5
1 37 Schick János 1     1             harangöntő 1   2     3
1 38 Fosnek Andrásné özv.                   4000 ismeretlen 1         1
1 38 Csizmazia Pál                     ügyvéd 1         1
1 39 Dianis János öreg                 1 2000 szabó   1 1     2
1 39 Till Ignác 1 1             1   varga 4         4
1 40 Városi oskolaház                   2000 0            
1 40 Börzsönyi Mihály 1               1   tanító 3         3
1 41 Teller János 1               1 4000 ötvös 3         3
1 42 Kék Ferenc                   6000 0            
1 42 Tóth Istvánné özv.   3                 ismeretlen 4         4
1 42 Stefan Ignác 1 6 1 2             szabó 10   1     11
1 42 Pákozdy Józsefné özv.   1                 ismeretlen 2         2
1 43 Ripli Mihály                   6500 0            
1 43 Grofcsik Bertalan 1     2   1     1   szabó 5 1       6
1 44 Társasági ház                   10000 0            
1 44 Ferentzy Antal 1 1             1   gombkötő 4         4
1 45 Tuszler Heinrich 1                 3000 ismeretlen 2         2
1 46 Álladalmi ház, kúria                   4000 0            
1 46 Mayer József 1 4   1         2   fogadós 9         9
1 47 Véghelius Imre 1 3             1 1000 ügyvéd   6       6
1 48 Végh György 1 7   2   1     2 4000 csizmadia 11 3       14
1 49 Gertner Mihály 1 1   1 2       1 8000 asztalos 7         7
1 50 Gerencsér Jánosné                   4000 ismeretlen 1         1
1 50 Propper Ferdinánd 1 2   1         1   aranyműves 5       1 6
1 51 Suli János 1 2 1           2 5000 sütőmester 6 1       7
1 52 Ferentzi Ádámné özv.   2             1 10000 ismeretlen 4         4
1 52 Ramazetter Károly         3           ismeretlen 3 1       4
1 53 Ferentzi György 1 5   1 1       3 15000 gyógyszerész 11 1       12
1 53 Pap Dénes                     ügyvéd   1       1
1 54 Kassits Béla 1 1             2 6000 ismeretlen 5         5
1 55 Halás János 1     2 1   2   2 6000 orvos 9         9
1 55 Kassáné özv.                     ismeretlen 1         1
1 56 Joannovits György 1 4             1 20000 boltos 1     6   7
1 56 Kupritz Sándor 1 1             2   ismeretlen 5         5
1 57 Jádi József 1           2     5000 könyvkötő   4       4
1 58 Sámson Pálné özv.                   12000 0            
1 58 Ditrichstein Herman 1 4     2       2   kereskedő 1       9 10
1 59 Végh István                   6000 0            
1 59 Ditrichstein Ignác 1 7       2     3   boltos 2   1   11 14
1 60 Rippel Mihály                   8000 0            
1 60 Ditrichstein Dávid 1 1 1     1     1   boltos 1       5 6
1 61 Kaiserné örökösei                   20000 0            
1 61 Miklós József 1 6   2         1   gombkötő 1 10       11
1 62 Mersits Ignác ügyvéd                   20000 0            
1 62 Guthard Teodor 1 6             1   boltos 1       8 9
1 62 Hajdu Antal 1   1     2     1   szabó 6         6
1 63 Szabó Antal ügyvéd                   12000 0            
1 63 Veisz Farkas 1 3   1   2     2   boltos 1       9 10
1 64 Város háza                   H 0            
1 64 Pap János 1               2   főjegyző 3 1       4
1 64 Szűts István 1 4                 kocsis 3 3       6
1 65 Schmid Mihály 1     1 1 1     1 25000 boltos 5 1       6
1 65 Madarászné özv.                 1   ismeretlen 1 1       2
1 65 Rohonczyné özv.                     ismeretlen 1         1
1 65 Krumpler György                     hadnagy 1         1
1 65 Szalatkay György                     aljegyző 1         1
1 65 Rozsos Imre                     ügyvéd 1         1
1 66 Stojanovics András                   14000 0            
1 67 Vurda Emánuel 1 4     1 1     3 20000 boltos 11         11
1 68 Ferentzy testvérek                 1 15000[4] ismeretlen 2         2
1 68 Ferentzy testvérek                 1 15000[5] ismeretlen 2         2
1 68 Sámsonné özv.   4   2 1 1     2   boltos 10   1     11
1 68 Veszerle Ignác                     pap v. kapitány 1         1
1 68 Bondgya József                     gombkötő     1     1
1 69 Györöts György 1 2             2 12000 lajstromozó 3     3   6
1 70 Torma Ferenc 1 3             1 8000 ügyvéd 5 1       6
1 71 Schill Eduárd 1       1 1     2 17500 boltos 5 1       6
1 71 Schill Eduárd testvére                     ismeretlen 1         1
1 72 From János ügyvéd                   3500 0            
1 72 Pócza Mihály 1           2   1   tisztartó 4 1       5
1 73 Galamb József 1 1       2 2   2 3500 szabó 9         9
1 74 Sörházy János 1                 4000 kádár 1   1     2
1 74 Ülley Gábor 1 1   2             szabó 2 3       5
1 74 Blau Móric 1 2       1         szabó         5 5
1 75 Ferentzi testvérek majorja                   5000 0            
1 75 Hafner Mihály 1 1   1   2     1   boltos 7         7
1 75 Kollár Janka   1                 ismeretlen 2         2
1 76 Schill Eduárd majorja                   7500 0            
1 76 Bátory Lotti             1       ismeretlen 2         2
1 76 Bátory Lotti anyja                     ismeretlen 1         1
1 76 Fertig János 1 2   2             asztalos 6         6
1 77 Toth Istvánné                   4000 0            
1 77 Feth Antal 1     2             szabó 3       1 4
1 77 Havlicsek Ferenc                     muzsikus 1         1
1 77 Dobner Jánosné özv.   1                 ismeretlen     2     2
1 78 Hadits Jánosné özv.
Házszám innen el van írva.
  1               4000 ismeretlen 2         2
1 78 Herberger Szilárdné   1                 ismeretlen 2         2
1 80 Pfeifer Ferenc 1 7             1 7000 bádogos 10         10
1 80 Juray János 1                   cukrász 2         2
1 80 Emrik Ferenc                     ötvös 1         1
1 80 Orsonits Borbála özv.                     bába 1         1
1 81 Kocsi Horváth Sámuel                 3 7000 ismeretlen 1 3       4
1 81 Kocsmáros Istvánné özv.   2                 ismeretlen 3         3
1 82 Végh János 1 4             1 4000 szappanos 7         7
1 82 Hap Károly 1 3   1         2   kefekötő 7 1       8
1 83 Végh János szappanos                   1000 0            
1 83 Lovas János 1 3                 lakatos 5         5
1 84 Szammer Péter 1 1         5   1 2000 muzsikus 9         9
1 85 Bauer Jánosné özv.   1             1 4000 ismeretlen 3         3
1 85 Verner Andrásné özv.                 1   ismeretlen 2         2
1 85 Feretárné özv.   2             1   ismeretlen 4         4
1 85 Scheiber Ignác 1         1     1   ismeretlen 1       3 4
1 86 From János 1 3             2 7500 ügyvéd 1 1 5     7
1 87 Brandstadter Ferencné özv.   1               2000 ismeretlen 2         2
1 87 Breier Antal 1 4                 varga 6         6
1 88 Klebo János 1 1               750 sapkás 3         3
1 89 Tóth Józsefné özv.   5             2 5000 ismeretlen 8         8
1 89 Tóth Józsefné anyja                     ismeretlen 1         1
1 90 Bakay Péterné özv.                   1500 ismeretlen   1       1
1 90 Völgyi János                     csizmadia   1       1
1 90 Völgyi János anyja                     ismeretlen   1       1
1 91 Franke József 1 4   2 1         2000 lakatos 7 2       9
1 92 Kolbe özv. tanítóné                   4000 0            
1 92 Schvarcz Károly                     ismeretlen 1         1
1 93 Csonka Ferenc 1                 1000 szabó   3       3
1 93 Rajki József 1                   szabó   2       2
1 94 Somodi Dániel 1 4   2         1 3000 szabó 2 6 1     9
1 94 Horváth Imre 1                   szűcs   2       2
1 95 Zsoldos János   1             2 6500 tiszttartó 4         4
1 95 Funk Jánosné   2 1     1         varga 5         5
1 95 Funk Jánosné anyja                     ismeretlen 1         1
1 96 Jákói Sámuelné özv.   1               2000 ismeretlen   2       2
1 96 Földes Mihály 1 2   1             csizmadia 1 4       5
1 97 Horváth József 1 3   1           5000 kovács 6         6
1 97 Horváth József anyja                     ismeretlen 1         1
1 97 Márton Eduárd 1 4                 nyerges 5   1     6
1 98 Leány oskolaház                   3000 0            
1 98 Hollósy Jánosné özv.   1             1   tanító 3         3
1 99 Kilperger Károly   1       1     1 2500 vasárus 1   4     5
1 100 Somody Mózes 1 1         1   1 8200 ismeretlen   5       5
1 100 Gál Lajos                     ügyvéd   1       1
1 100 Fábri Teréz                     ismeretlen     1     1
1 101 Jezernitzky Lajos 1 4               1000 csizmadia   6       6
1 102 Kupricz Mihályné özv.                 2 10000 ismeretlen 3         3
1 103 Eráth Antal 1 2   1   2     1 6000 asztalos 8         8
1 103 Lajosi Károly 1 3             1   órás 6         6
1 103 Lajosi Károly testvérje                     ismeretlen 1         1
1 104 Veisz Farkas                   7500 0            
1 104 Ferentzi Alajos 1               1   doktor 3         3
1 104 Ditrichstein Zsigmond 1 1       1     1   boltos 1       4 5
1 105 Kerkapuli József 1 2             1 6000 kapitány 2 3       5
1 105 Nagy István 1 2                 tanító 4         4
1 105 Ditrichstein Julianna özv.   2                 ismeretlen         3 3
1 105 Stassik Ferenc 1 1             1   ügyvéd 4         4
1 105 Horváth Antalné                     ismeretlen 1         1
1 106 Czekel Ferencné özv.   3   1         2 15000 szappanos 7         7
1 106 Jungbauer Ferenc   1             1   ismeretlen 3         3
1 107 Tuszkau Mayer 1 2   1 1 2     3 10000 boltos 1       10 11
1 108 Kapuváry ház                   35000 0            
1 108 Pap Gábor 1               1   ismeretlen 1 2       3
1 108 Miklós György                 1   biztos   2       2
1 108 Gál Péter                     ügyvéd   1       1
1 108 Bauer Jánosné                 1   ismeretlen 2         2
1 108 Tóth Lizka                 1   ismeretlen 2         2
1 108 Varga István 1 2   1         1   szabó 6         6
1 109 Kováts Gábor 1             2 4 20000 tisztviselő ? 8         8
1 109 Deutsch Gábor 1       1       1   boltos 1       3 4
1 110 Álladalmi ház                   20000 0            
1 110 Ratzl Lőrinc 1 4   4       1 4   vendéglős 14   1     15
2 1 Balog Jánosné örökösei                   4000 0            
2 1 Pap Ignác 1           5   1   orvos 8         8
2 2 Bajcsik Mihály 1 1               1600 szabó 3         3
2 2 Bajcsik Mihály anyja                     ismeretlen 1         1
2 3 Valent József 1 2   1 1         1000 asztalos 4 2       6
2 4 Kristóf József 1 1     1 1       1600 bábos 4 1       5
2 4 Vilfinger Józsefné özv.                     ismeretlen 1         1
2 5 Bakos János 1 3               1700 szabó 5         5
2 5 Bakos László                     ismeretlen 1         1
2 6 Arleth János 1 4   1   1 1   1 1500 varga 10         10
2 7 Videman József                   2000 0            
2 7 Ernhofer Ignác 1 3                 esztergályos 5         5
2 7 Peidl András 1 1   1   2 1       varga 7         7
2 8 Újhelyi Pál   5               1600 szabó 6         6
2 8 Tihi Ferenc 1 3       1         varga 6         6
2 9 Vági Jánosné özv.                   1000 ismeretlen 1         1
2 10 Hain János                   3000 0            
2 10 Schuldtheisz János 1 2       2     1   festő 6         6
2 10 Rém Ferenc 1 3                 szűcs 5         5
2 10 Schilling János 1 1                 festő 3         3
2 10 Theisz Rézi                     ismeretlen 1         1
2 11 Bór János 1 9     2       2 1500 bábos 15         15
2 12 Molnár János 1 5   1           1500 csizmadia 8         8
2 13 Hein Károly 1 2   1           1500 varga 5         5
2 14 Handl Sebestény   1               1500 ráspós 2         2
2 15 Sós Antal 1 4               2000 csizmadia 6         6
2 15 Strei Dávid 1 3                 ismeretlen         5 5
2 16 Larányi András 1 2             1 3000 ötvös 3   2     5
2 17 Hafner Ferencné özv.   1   2         1 1700 lakatos 4   1     5
2 18 Jooman (Tooman) Mihály 1 6     1 1       800 varga 10         10
2 18 Eberle József 1 2             1   kapcás 5         5
2 18 Bauman Kádi  ?                   ismeretlen 1         1
2 19 Börzsönyi Mihály                   3000 0            
2 19 Kók János 1 4                 varga 6         6
2 19 Szemiller János 1 3                 üveges 5         5
2 19 Rauscherné özv.   2         1       ismeretlen 4         4
2 19 Farkas István 1 2                 varga 4         4
2 19 Huber József                 1   varga 2         2
2 19 Dominits Leopoldné                     ismeretlen 1         1
2 20 Czekel Ignác                    4000 0            
2 20 Libis Antal 1     1   2         varga 5         5
2 20 Czekel Ferenc 1 3   1         2   szappanos 8         8
2 21 Simon József 1 4 1     3       700 varga 10         10
2 22 Szépszó Péter 1 1               400 kalapos 3         3
2 23 Lábos György                   500 0            
2 23 Kertész Józsefné   1                 ismeretlen 2         2
2 24 Mikolányi doktor                   1000 0            
2 24 Vilde József 1 5                 orgonás 7         7
2 25 Csikász István                   1000 0            
2 25 Budai József 1 3           1 1   csapó 7         7
2 26 Klepeisz György 1 3               1000 varga 5         5
2 27 Csikász József 1 1               1800 tímár 3         3
2 27 Kugler Leopold 1               1   boltos 1       2 3
2 28 Megyeház kaszárnya                   H 0            
2 29 Balassa Viktori                 1 2000 ismeretlen 2         2
2 29 Rohonczy Ferenc 1 3                 ismeretlen 5         5
2 30 Csík József 1 4   2         1 2500 varga 9         9
2 31 Tallián Pálné özv.                   3000 0            
2 31 Szabó József 1 3                 tobak 5         5
2 31 Félis Jánosné özv.   2                 ismeretlen 3         3
2 31 Veisz Farkas 1 5                 ismeretlen         7 7
2 32 Budetz János                   1500 0            
2 32 Szívós Ferenc 1 1                 szűcs 3         3
2 32 Csók Istvánné özv.                     ismeretlen 1         1
2 32 Knekli István 1 1                 gombkötő 3         3
2 33 Halasi János 1               1 4000 boltos 3         3
2 34 Czvek Jánosné özv.                   1500 0            
2 34 Tóth Péter 1 3                 tobak 5         5
2 34 Csók Lajos 1                   csizmadia 2         2
2 35 Ranspurger zsidó                   600 0            
2 35 Hollósy Mihály 1 1                 tobak 3         3
2 36 Hollósy János 1 1               750 tobak 3         3
2 36 Visnyai Mihály 1 1                 tobak 3         3
2 37 Dékán József 1 1               350 tobak 3         3
2 38 Dékán József                   400 0            
2 38 Steiszner Ferenc 1 1                 varga 3         3
2 38 Tücsök Antalné özv.                     ismeretlen 1         1
2 39 Köcski István 1 3               500 tobak 5         5
2 40 Hevenyesy György 1 5               300 napszámos 7         7
2 40 Benyó Istvánné özv.   1                 ismeretlen 2         2
2 41 Dóczy Ferenc 1 3               400 kalapos 5         5
2 42 László István                   600 0            
2 42 Kováts János   1                 ismeretlen 3         3
2 43 Pap Gábor                   1000 0            
2 43 Szabó Ferenc 1                   cseléd 2         2
2 44 Tóth István 1 2               1000 varga 4         4
2 44 Németh Mihály 1 2                 tobak 4         4
2 45 Ferences rend                    1000 0            
2 45 Hanusz György 1                   tobak 2         2
2 45 Nekli Jánosné                     ismeretlen 1         1
2 46 Szabó János 1 5     1         1500 tobak 8         8
2 47 Csikász Imre                   1400 0            
2 47 Halasy József 1 1                 tobak 3         3
2 47 Rozmán József 1 1                 varga 3         3
2 47 Vallenburger Gregor 1                   kapcás 2         2
2 48 Keresztény János 1 5               3000 varga 7         7
2 49 Szabó János                   1000 0            
2 50 Megyeház, kis kaszárnya                   H 0            
2 51 Sárfy Istvánné                   2000 ismeretlen 1         1
2 51 Sárfy József 1               1   varga 3         3
2 51 Tóth Pál 1 2             1   tobak 5         5
2 51 Szelestei Ferenc   2                 ügyvéd 3         3
2 52 Bolla András 1 1   1         2 5000 tímár 6         6
2 52 Rozmán István 1 1                 ismeretlen 3         3
2 52 Osvaldné özv.   4                 ismeretlen 5         5
2 53 Garai Péter 1 2               1000 varga 4         4
2 54 Csikász Imre 1               2 2500 szabó 4         4
2 54 Füri József 1 1 1               szűcs 4         4
2 54 Verner Jakab 1 4       1         varga 7         7
2 55 Koller Lajos 1 2     5       1 6000 tímár 2   8     10
2 56 Laszkalner Antal kanonok majorja                   8000 0            
2 56 Lakos István 1 1                 ismeretlen 3         3
2 57 Tóth József és Kis László műhelye                   400 0            
2 58 Zsidó község                   800 0            
2 58 Herczman József 1 5   1             ismeretlen         8 8
2 59 Álladalmi vágóhíd                   1000 0            
2 60 Csépesi Balázs 1 1             1 900 tímár 1 3       4
2 61 Kopácsi József malma                   20000 0            
2 62 Piaristák majorja                   4000 0            
2 62 Nedvardi József                 2   kertész 3         3
2 63 Malom, több családoké                   10000 0            
2 63 Szalag István, testvérje 1 1   4   2   1 2   molnár 7 6       13
2 64 Szeminárium malma                   8000 0            
2 64 Schlacker János 1 5   2         1   molnár 10         10
2 65 Város malma                   10000 0            
2 65 Scherer János 1 1   2         2   molnár 6 1       7
2 66 Endrész Pál 1 1           1   700 ismeretlen 4         4
2 66 Litz Jakab 1 4                 ismeretlen 6         6
2 67 Kopácsi József majorja                   8000 0            
2 67 Szalag József 1 1                 béres 3         3
2 67 Tóth Ferenc 1 2                 béres   4       4
2 67 Tóth János                     béres 1         1
2 67 Tóth János anyja                     ismeretlen 1         1
2 68 Hajagos Antal 1 4             1 1100 csutorás 7         7
2 69 Bátory József 1 4   1   1       1250 asztalos 1 7       8
2 69 Mikolits Mihály 1 4                 takács 6         6
2 69 Sipos József 1 1                 kordés 3         3
2 70 Új György 1 3               700 varga 5         5
2 71 Cseh Kosaras Antal 1 4               500 csutorás 6         6
2 72 Streit Éliás 1 2               600 ismeretlen         4 4
2 73 Magyar József 1 1               600 fazekas 3         3
2 74 Szemenyei Mihály 1   1 1         1 2000 tímár 1 3 1     5
2 75 Klein Bernát 1 3             2 1600 irhás         6 6
2 76 Szűts Imre 1 2               750 varga 4         4
2 77 Stojanovits testvérek majorja                   4000 0            
2 77 Sütő József           1         mészáros 2         2
2 78 Leitner Antal 1 4 1           1 1500 kádár 7 1       8
2 79 Stojanovits György               1 2 8000 ismeretlen 3     1   4
2 80 Bodetz János 1 2   1           3000 szűcs   5       5
2 81 Feitscher Leopold 1 4             2 3300 kocsmáros 7 1       8
2 81 Puntschaff József 1 5                 varga 7         7
2 82 Gerlich Simon 1 4   1       1 kocsis   4000 bádogos 8         8
2 83 Szép Ádám 1 4   1           800 csizmadia 1 6       7
2 84 Huszár János 1 6             1 1250 szűcs 9         9
2 85 Kaszás Zsigmond 1 3           1 1 4000 pandúr főhadnagy 1 5 1     7
2 86 Puntschaff István 1 2 1             600 varga 5         5
2 86 Tül Istvánné özv.   4   1             varga 6         6
2 87 Lehman Antal 1 3   2   1       1000 varga 8         8
2 88 Szigli József 1 3             1 1500 expeditor 6         6
2 89 Lipták János 1 5               2000 szűcs   7       7
2 89 Szabó Pál özv.                     csizmadia 1         1
2 89 Mindeleitné özv.   2                 szabóné 3         3
2 90 Bintz József                   1600 puskás 1         1
2 90 Köteles Józsefné özv.                     ismeretlen 1         1
2 90 Sohajda Gáspárné özv.                     ismeretlen 1         1
2 91 Schaffer János 1 4 1 4 1       2 2300 mészáros 11 1 1     14[6]
2 92 Jursits János                 1 2700 ismeretlen 2         2
2 92 Jursits János huga                     ismeretlen 1         1
2 93 Czekel Ferenc szappanos háza                   800 0            
2 94 Heckel Jakabné özv.                   2000 ismeretlen 1         1
2 94 Kisczeli János 1                   kódisbíró 2         2
2 95 Schreiner János 1 1   1           1000 esztergályos 1   3     4
2 96 Segesdy Sándor 1   1 1   1   1 1 1500 szíjjártó 5 2       7
2 97 Szigeti Józsefné özv.                   300 ismeretlen 1         1
2 97 Karholetz Ferencné özv.                     ismeretlen 1         1
2 98 Fodor János varga                   2100 0            
2 98 Kováts Sámuel 1 3   1   1         szabó 5 2       7
2 98 Szőnyegi János 1 3                 szűcs 4 1       5
2 98 Tüll József 1 3                 varga 5         5
2 98 Erdődy Józsefné özv.                     ismeretlen 1         1
2 98 Beke István 1 3                 kocsis 5         5
2 99 Pukolay János ifj.                    2500 0            
2 99 Vas Lajos 1     1             csizmadia   3       3
2 99 Pukolay Ferencné özv.                     ismeretlen   1       1
2 99 Márkus Rudolf 1 2             1   ismeretlen         5 5
2 100 Fischer Károly kapitány                   5000 0            
2 101 Schmid Mihály                   15000 0            
2 101 Fekete János 1 3   3 1       1   szabó 9 1       10
2 101 Bolcsák Jánosné özv.       1         1   gombkötő 2   1     3
2 101 Ovajka Mihályné özv.             4       ismeretlen 5         5
2 101 Vojsitzky Péter 1               1   kesztyűs 3         3
2 101 Stalár József 1 1                 varga 3         3
2 101 Valentin József 1 2   1 1       2   borbély 3 3 2     8
2 102 Vurda Jánosné özv.   1           1 2 10000 ismeretlen 5         5
2 102 Scharnpeck Lojza                     ismeretlen 1         1
2 103 Jáger Jánosné özv.               1     kocsmáros 1 1       2
3 1 Zsoldos Ignác                   20000 0            
3 1 Müller György               5 3   ismeretlen 7       1 8
3 2 Czekkel Ignác 1             1 1 10000 szappanos 4         4
3 3 Kilperger Györgyné özv.   1             1 7000 ismeretlen   1 2     3
3 3 Hirsch Józsefné                     ismeretlen         1 1
3 4 Verner Károly 1     1   1     2 10500 pék 6         6
3 4 Verner Fülöp                     ismeretlen 1         1
3 5 Jezernitzky Sámuel 1               1 6000 ismeretlen   3       3
3 5 Jezernitzky Ferenc                     szűcs   1       1
3 5 Steixner József 1 2   1   1         szabó 6         6
3 6 Lukácsa József ifj. 1 5   3   1     1 4500 szabó 3 8 1     12
3 7 Erdősy János 1 5     2       2 15000 boltos 10 1       11
3 8 Frey Ignácné özv.   6 1 2   1       8000 asztalos 10 1       11
3 8 Brau Dávid 1 1 1     1         boltos         5 5
3 8 Brau Jakabné özv.   2                 ismeretlen         3 3
3 9 Koller Györgyné özv.   5             1 10000 vasárus 7         7
3 10 Mozgay Sámuel tiszteletes                   10000 0            
3 10 Lőrintz János 1     1 1 1     1   sapkás 6         6
3 10 Antzenberger István 1 1   3 2       1   varga 9         9
3 10 Bauer Ádám 1 4                 ernyős         6 6
3 10 Puchinger Mihály   2             1   esztergályos 4         4
3 11 Namjetzky Ignácné özv.   1   1         1 12500 szappanos 4         4
3 11 Rozenfeldné   3             1   ismeretlen 1       4 5
3 12 Vida Ignácné özv.   3   2         1 20000 festő 7         7
3 12 Bodai József 1               1   mérnök 2   1     3
3 12 Bojnitzer Jakab 1 4 1           1   kereskedő 1       7 8
3 12 Steiner Ignác 1 5 1           1   boltos     1   8 9
3 12 Grünhud Ignác 1               1   boltos         3 3
3 13 Hauczinger János tiszttartó                   12500 0            
3 13 Perl Ábel 1 1             2   kereskedő 1       4 5
3 13 Rozner Ábel   5                 ismeretlen         6 6
3 14 Tripammer Mátyás 1 1           1 2 12000 vasárus 6         6
3 14 Hartman Leopold 1 3             1   kereskedő         5 5
3 15 Pápai Lászlóné özv.                 1 6000 ismeretlen   2       2
3 16 Mustos János ügyvéd                   12500 0            
3 16 Neuman Albert 1 2             2   boltos 2       4 6
3 16 Rozalovitsné özv.   2             1   kereskedő         4 4
3 16 Fischer Dániel özv.                     kereskedő         1 1
3 16 Egyed Ignác                     sóhivatalnok 1         1
3 17 Csirke Károly 1 2           1 3 21000 szolgabíró 6 2       8
3 17 Szonnenberger József 1 2           1 1   kereskedő         6 6
3 17 Veisz Dániel 1 4             1   szabó   1     6 7
3 17 Kuzmiss Józsefné özv.   2             1   ismeretlen 4         4
3 18 Kék Ferenc 1 1       1       20000 varga 4         4
3 18 Rápoh Sándor 1 6             2   vasárus 1       9 10
3 18 Milotinovits Lajos 1 3             2   sóárus 2     5   7
3 19 Miskei Jánosné özv.       1   1       1000 lakatos 2 1       3
3 19 Lengyel Sándor 1                   szabó   2       2
3 19 Stern Jakab 1 4                 ismeretlen         6 6
3 20 Veisz Bernát   1               3200 kereskedő         2 2
3 20 Pillitz Joab   4                 pap         5 5
3 21 Sza(r)ka Sándor                   5000 0            
3 21 Stein Simon                     kereskedő         1 1
3 21 Stein Ignác                     ismeretlen         1 1
3 21 Zsebeházy István 1 3   1   1         csizmadia 1 5 1     7
3 22 Izsa János molnár                   2500 0            
3 22 Veisz Farkas 1 1     1     1 2   boltos 2       5 7
3 22 Rápoch Juli                     ismeretlen         1 1
3 23 Pukolay János öreg 1                 1250 szíjártó   2       2
3 23 Pukolay János ifj. 1 1                 szíjártó   3       3
3 24 Keresztény János                   3500 0            
3 24 Tóth Ferenc 1 6                 bognár 8         8
3 24 Kaufman József 1 5                 szabó         7 7
3 25 Miskei János 1 4   3   1     1 3000 lakatos 4 7       11
3 26 Tamási Jánosné özv.   1               5000 ismeretlen   2       2
3 26 Tamási Sándor 1 4                 kocsis 5 1       6
3 26 Tamási Gábor 1 1                 ismeretlen 2 1       3
3 26 Klára Lajos                     mészáros   1       1
3 27 Raksányi János 1 1   1         1 4000 csizmadia 1 3 1     5
3 27 Goldschmidné özv.   3                 bába         4 4
3 28 Veisz Salamon 1 2               1250 ismeretlen         4 4
3 28 Ungar Ferenc 1                   szabó         2 2
3 28 Guthard Bernád 1 2                 ismeretlen         4 4
3 29 Török Mihály   3             1 1500 asztalos 1 4       5
3 30 Veisz Farkas kuka                   2000 0            
3 30 Khu Jakab   1                 kereskedő         2 2
3 30 Veisz Adolf 1 1             1   ismeretlen   1     3 4
3 31 Veisz Ádám 1 2             2 3000 kereskedő 1       5 6
3 32 Török István 1 1               1000 lakatos   3       3
3 32 Bakay Dániel 1                   lakatos   2       2
3 32 Vörös János 1 1                 bognár   3       3
3 33 Kis László 1 4               2000 varga 6         6
3 33 Víz Antal 1 2             1   sapkás 5         5
3 34 Ripli Mihály                   4500 0            
3 34 Elszaszer József 1               1   kocsmáros 3         3
3 35 Vörös János öreg 1               1 2000 bognár   3       3
3 36 Fábián Sándorné özv.   1               2500 ismeretlen   2       2
3 36 Stern Izrael 1 1             1   kereskedő 1       2 3
3 37 Alstadter Salamon                   5000 0            
3 38 Csikász Ferenc 1                 1500 varga 2         2
3 38 Csikász Anna                     ismeretlen 1         1
3 38 Oszlányi Ferenc 1                   ismeretlen 2         2
3 39 Galambos Pál 1 2           1   1200 ismeretlen 5         5
3 40 Csere Pál 1 4   2         1 1200 csizmadia 1 8       9
3 40 Hirst Ádám 1 1                 szabó         3 3
3 40 Varák Ferenc 1 1                 molnárlegény 1 2       3
3 41 Mustos István 1 4   1           1300 csizmadia 7         7
3 41 Mustos Jánosné özv.                     ismeretlen 1         1
3 42 Kis Antalné özv.   3               2000 ismeretlen 4         4
3 43 Brenner Antal 1 1             1 5000 rézműves 4         4
3 43 Guthard Jakab   2                 ismeretlen         3 3
3 44 Havranek Lajos   3           2 2 5000 őrnagy 7 1       8
3 45 Bíró Sándor 1 6             1 25000 biztos 9         9
3 45 Biró Elekné özv.   2             1   ismeretlen 4         4
3 45 Grauer Anna özv.   1             1   ismeretlen 3         3
3 45 Zsarnoitzlginé ? özv.                     ismeretlen     1     1
3 45 Veltkugli Adolf                     szabó         1 1
3 46 Zerentzky István 1 5               800 csizmadia   7       7
3 47 Sós Pál kalapos                   2900 0            
3 47 Auer Simon 1 7       1     1   festő 1       10 11
3 47 Hirschhorn Mári                     ismeretlen         1 1
3 47 Jordán Bernátné özv.     1     1         lakatos 2   1     3
3 48 Pfeifer György 1 4               700 fésűs 6         6
3 49 Séta János 1 1               1000 ismeretlen 3         3
3 50 Heckel Jakabné özv.                   600 0            
3 50 Kohn Ábrahám 1 7                 ismeretlen         9 9
3 51 Gyalókay József 1                 600 ismeretlen 2         2
3 52 Kajdi József 1 4             1 1500 gombkötő 7         7
3 53 Szűts Mihály 1 3               400 pandúr 5         5
3 54 Németh János 1 3   1           450 csizmadia   1 5     6
3 55 Németh Józsefné özv.   1               400 ismeretlen 2         2
3 56 Nyék Józsefné özv.   3               500 ismeretlen 4         4
3 57 Nagy Jánosné özv.                   500 ismeretlen 1         1
3 57 Kozma István 1 1                 ismeretlen 3         3
3 58 Pintér Mihály 1       1         2800 csizmadia 1 2       3
3 58 Pál Mihály 1     1             csizmadia 1 2       3
3 58 Király Jánosné özv.   3                 ismeretlen   4       4
3 59 Szalay József 1 4               800 csizmadia   6       6
3 60 Garay István 1                 1500 ismeretlen 2         2
3 60 Haffenreich Jakab 1 1                 ismeretlen         3 3
3 60 Márkus Márton                     ismeretlen         1 1
3 61 Tamási István 1                 2000 ismeretlen   2       2
3 61 Tamási Mihály 1 5                 ismeretlen   7       7
3 62 Szente Károlyné özv.   1               2200 ismeretlen 2         2
3 62 Steiner Farkas 1 3                 ismeretlen         5 5
3 63 Herczeg Márton                   600 ismeretlen 1         1
3 64 Czél Jakab 1                 400 ismeretlen 1 1       2
3 65 Németh Jánosné özv.   1   1           1500 fazekas 1 2       3
3 66 Farkas András   2               1000 szíjártó 3         3
3 66 Meszlényi Mihályné özv.   3                 ismeretlen 4         4
3 67 Győri Lászlóné özv.   1               500 ismeretlen 2         2
3 68 Pápai Jánosné özv.   2               560 ismeretlen   3       3
3 69 Kis István öreg   1               200 ismeretlen 2         2
3 70 Kis István ifj. megyeszolga                   150 0            
3 70 Kováts János 1 1                 napszámos 3         3
3 70 Vajda János 1 1                 béres   3       3
3 71 Gombás Pálné özv.                   600 0            
3 71 Bostai Ferenc 1 1                 ismeretlen 3         3
3 71 Csomai János 1               1   ismeretlen 3         3
3 71 Bostai Józsefné   1                 ismeretlen 2         2
3 72 Keresztény János                   800 0            
3 72 Megyeri József 1 1                 napszámos 3         3
3 72 Ismeretlen Gergely 1 2                 lakatoslegény 4         4
3 72 Pukay János   2             1   csizmadia 4         4
3 73 Pintér Mátyás 1 2               800 csizmadia   1 3     4
3 73 Somogyi Istvánné özv.                     ismeretlen 1         1
3 74 Czoldán Lajos 1 3               600 fazekas 5         5
3 74 Schön Izsák 1 5                 ismeretlen         7 7
3 74 Manovelné özv.   4                 ismeretlen         5 5
3 75 Giritsis János 1 4               400[7] fazekas 6         6
3 75 Balogh Mihály 1     1           400[8] fazekas 3         3
3 75 Balogh István 1 1                 fazekas 3         3
3 76 Horváth Pál 1 1               800 fazekas 3         3
3 77 Markalt János 1 1               500 csutorás 3         3
3 77 Steiner József                     ismeretlen         1 1
3 77 Horváth Ignác 1                   fazekas 2         2
3 78 Vida Anna                   700 ismeretlen 1         1
3 78 Vida Trézsi                     ismeretlen 1         1
3 78 Hollósy Ignácné özv.   2                 ismeretlen 3         3
3 79 Kis Éry János 1 1               780 szabó 3         3
3 80 Bujdosó Dávid 1                 750 ismeretlen 2         2
3 81 Takáts János 1 4               500 szabó     6     6
3 82 Ilikman Ferenc 1                 350 csutorás 2         2
3 83 Tóth Ignác                   150 ismeretlen 1         1
3 83 Pápai Mihály 1 3                 bognár   5       5
3 83 Németh János 1 1                 napszámos 3         3
3 84 Hajagos Józsefné özv.                 1 500 ismeretlen 2         2
3 84 Lipták Mihály 1 1                 csutorás   3       3
3 84 Gáspár Pál 1 2                 ismeretlen 4         4
3 84 Bakos Mihály                     csutorás   1       1
3 85 Magasházy Fülöp                   800 0            
3 85 Horváth Sándor 1 1             1   csutorás 3 1       4
3 85 Nagy István 1 2                 ismeretlen 4         4
3 86 Stermetzky Mátyás 1 1             1 600 ismeretlen 4         4
3 86 Komár András 1                   ismeretlen 2         2
3 87 Péntek Ferenc 1                 800 ismeretlen 2         2
3 87 Török Terézia                     ismeretlen   1       1
3 87 Hegyi Gábor 1                   ismeretlen 2         2
3 88 Cseh Jánosné özv.                   500 ismeretlen 1         1
3 89 Novák Imre 1 5               1000 ismeretlen 7         7
3 90 Botka István 1 1               1200 ismeretlen 3         3
3 90 Horváth Antal 1                   fazekas 2         2
3 91 Jó Mihály ifj. 1 1               800 megyeszolga 3         3
3 91 Németh József 1                   ismeretlen   2       2
3 92 Raksányi Mihály 1 4               800 csizmadia   6       6
3 92 Horváth Mihály 1 2                 ismeretlen 4         4
3 93 Fodor János 1 2               750 varga 4         4
3 93 Szajter István 1 1                 ismeretlen 1 1       2
3 94 Tóth József 1 1   1   1       1500 szabó 1 2 2     5
3 94 Hima Ferencné özv.   2                 ismeretlen     3     3
3 95 Pozsgai János 1 2 1             850 csizmadia   4 1     5
3 95 Manheim Netti özv.   1                 ismeretlen         2 2
3 95 Vecsey István 1                   csizmadialegény   2       2
3 96 Pintér Józsefné özv.                   1500 0            
3 96 Blumenfeld Ignác 1 3             1   tanító 1       5 6
3 97 Jó János 1                 2000 megyeszolga 2         2
3 97 Veisz Lázár 1 2                 boltos         4 4
3 98 Fábián Sándorné özv.                   3500 0            
3 98 Náthán József 1 3             1   kereskedő 1       5 6
3 98 Heller József 1 3             1   tanító 1       5 6
3 99 Hajda Mihályné özv.                   2000 ismeretlen 1         1
3 99 Rothauser Dávid 1 3                 ismeretlen         5 5
3 100 Sulman Jánosné özv.                   2000 ismeretlen 1         1
3 100 Gothárd Fülöp 1 7                 ismeretlen         9 9
3 101 Ofner Jánosné özv.                   700 0            
3 101 László Istvánné   1                 ismeretlen 2         2
3 102 Fábián Gábor 1 3   1         1 3000 csizmadia 1 6       7
3 102 Veiner Ábrahám 1                   ismeretlen  [9]       2 2[10]
3 103 Völgyi Sámuel 1 2               1250 bognár   4       4
3 103 Kellner Ignácné özv.   1                 ismeretlen         2 2
3 104 Pápay János 1 2               3000 bognár   4       4
3 104 Rozenfeldné özv.                 1   ismeretlen         2 2
3 104 Márkus József 1               1   ismeretlen         3 3
3 105 Szarka János 1 2   1           2000 szűcs 1 4       5
3 105 Neuman Jakab 1 2                 ismeretlen         4[11] 4[12]
3 106 Bajnótzi Sámuel 1 3   1   2     1 2000 asztalos 1 8       9
3 107 Pongrátz József                   5000 0            
3 107 Pilitz Mózes 1 1   1         1   boltos         5 5
3 107 Kohn Péter 1 4       1     1   szabó 1       7 8
3 108 Burghard Mihályné özv.                   2500 ismeretlen 1         1
3 108 Kun Ádámné özv.                     ismeretlen         1 1
3 109 Rippel Mihály 1     1   2   1 1 13000 boltos 6   1     7
3 110 Devetseri István öreg    1[13]             1 6000 ismeretlen   3       3
3 110 Braun Gábor 1               1   liszt-kereskedő         3 3
3 111 Rozmán Pál 1 1             1 4000 sütő 4         4
3 111 Steinbeck Leopold           2         szűcs         3 3
3 112 Burghard Jakab                   2200 0            
3 112 Breier Farkas 1 3                 ismeretlen         5 5
3 112 Horváth Lászlóné   3                 ismeretlen 4         4
3 113 Rigó Márton 1 3               4000 szürszabó 5         5
3 113 Stärk Fülöp 1 4             1   ötvös 1       6 7
3 113 Koh Salamonné özv.                     ismeretlen         1 1
3 114 Pongrátz Dániel[14] 1     1         1 3500 csizmadia 2 2       4
3 114 Pongrátz Dániel[15]               1     esküdt 1 1       2
3 115 Tamásiné özv.                    3000 0            
3 115 Fejes Lőrinc 1 2   2         1   kádár 7         7
3 115 Komár Sámuel                     szabó   1       1
3 116 Tóth István 1 2               1400 takács 4         4
3 117 Hajba Ferenc 1 1   2 1       1 1500 csizmadia 1 6       7
3 118 Burghard János 1 6   1         1 2000 sütő 10         10
3 119 Harczi István 1 2               1500 csutorás   4       4
3 119 Szabó Pál 1 3   1             csizmadia 1 2 3     6
3 120 Kosaras Cseh Ferenc 1                 400 ismeretlen 2         2
3 121 Besenyei Istvánné özv.                   1000 ismeretlen   1       1
3 121 Szalay Gábor 1                   molnárlegény   2       2
3 121 Veisz Jakab                     ismeretlen         1 1
3 122 Török Lajos 1 3               800 asztalos   5       5
3 123 Húsvét Márton 1 4               1500 köteles 6         6
3 124 Sáry Ferenc 1                 750 ismeretlen   2       2
3 125 Harczy Ferenc 1   1           1 1500 fazekas 1 3       4
3 126 Kováts Ignácné                   1500 0            
3 126 Stefankovits Ferenc 1 1             1   csizmadia 4         4
3 126 Dohóczky József                     ismeretlen 1         1
3 126 Horetzky Albert 1 1                 csizmadia 3         3
3 127 Jezernitzky János   1               2000 csizmadia   2       2
3 127 Vecsei Jánosné özv.   1                 ismeretlen   2       2
3 128 Grün Salamon                   3000 0            
3 128 Kánitz Heinrich 1 1             1   ismeretlen 1       3 4
3 129 Blau Sámuel 1               1 4500 kereskedő 1       2 3
3 129 Blau Sámuel sógorasszonya                     ismeretlen         1 1
3 129 Veisz József 1                   ismeretlen         2 2
3 130 Hutter Károly 1 3   1         1 3000 szitás 1 1 5     7
3 131 Milotonovits Lajos                   1500 0            
3 131 Szente Ferencné özv.   4     1       1   sütő 7         7
3 132 Burghard Jakab 1 1   2           4300 szűcs 5         5
3 132 Burghard Jakab két testvérje                     ismeretlen 2 2         2
3 133 Horváth Ferenc 1 1               3000 asztalos 3         3
3 133 Vekerle János 1 3             1   kereskedő 6         6
3 134 Devecsery István öreg örökösei                   6000 0            
3 134 Kaposi Ignácné özv.   1             1   ismeretlen 3         3
3 134 Rozmán Józsefné   1                 ismeretlen 2         2
3 134 Breier Salamon 1 1             2   ismeretlen 2[16]       3 5[17]
4 1 Kováts Ferenc 1 2           1 2 8500 csapláros 7         7
4 2 Veisz Dávid 1 3   1         2 7500 kereskedő 1       7 8
4 3 Rothauser Lázár 1         2     1 5000 boltos         5 5
4 4 Újhelyi Pál                   2800 0            
4 4 Monavel Gáspár 1 2             2   kereskedő         6 6[18]
4 5 Jádi Pál 1 2   1 1       1 2000 szürszabó 2 5       7
4 5 Breier Adolf 1 2             1   ismeretlen   1     4 5
4 6 Neu Gáspár 1 5               3500 kocsis 7         7
4 6 Veisz Bernátné özv.                     ismeretlen         1 1
4 7 Csertán Ferenc                   1700 csutirás   1       1
4 7 Streit Jakab 1 3             1   ismeretlen   1     5 6
4 8 Szonnenberger Gáspár 1 1             1 2500 kereskedő         4 4
4 9 Molnár István 1 5 1             1500 szürszabó 8         8
4 9 Manovel Józsefné özv.                     ismeretlen         1 1
4 9 Spieler Ádámné özv.                     ismeretlen         1 1
4 10 Rothauser Jakab                   1500 0            
4 11 Mayer István 1 3               1000 csutorás 5         5
4 12 Jákóy Mihály 1 3               2000 csizmadia   5       5
4 12 Bors Mihály                     ismeretlen   1       1
4 13 Varga Ferenc                   2500 0            
4 13 Oskolás János 1                   ismeretlen 1   1     2
4 13 Feit Leopoldné özv.   1                 ismeretlen         2 2
4 13 Kunin Leopoldné özv.   3                 ismeretlen         4 4
4 14 Gyenei János 1 2   1 2       1 2000 takács 4 4       8
4 15 Vecsei Jánosné özv.                   1000 ismeretlen   1       1
4 15 Stefanics József 1 1                 szürszabó 3         3
4 16 Bregovics Mihály 1 5               2000  csizmadia 7         7
4 17 Zarnótzai Jánosné özv.   2               1000 ismeretlen   3       3
4 17 Szecsődi Istvánné özv.   1                 ismeretlen   1 1     2
4 18 Klausz György                   2000 0            
4 18 Pákozdy Ferencné özv.                     ismeretlen 1         1
4 18 Szabó Jánosné özv.                     ismeretlen   1       1
4 18 Hoffenreich Móric 1 3                 ismeretlen         5 5
4 19 Márkus Izsák 1 3           1 2 8000 kereskedő 1       7 8
4 20 Rothauser Farkas 1             1 1 8000 kereskedő         4 4
4 21 Horváth János 1 1               1000 varga 3         3
4 21 Kum János 1 2                 napszámos 4         4
4 22 Stern Salamon zsidó                   3000 0            
4 22 Stern Móric 1 6           1 2   ecetfőző 2       9 11
4 23 Rothauser Izsák 1 2             1   olajütő         5 5
4 24 Tóth József 1 7               3000 varga 9         9
4 24 Farkas Márton öreg 1                   ismeretlen 2         2
4 25 Kaposi György 1 3               3000 fazekas 5         5
4 25 Streit Ábrahámné özv.                     ismeretlen         1 1
4 25 Libis Antal 1 2                 ismeretlen 4         4
4 25 Feig Simon 1 2                 ismeretlen         4 4
4 25 Schüttzer Adolf 1 1   1   1         szappanos 1       4 5
4 26 Rothauser Jakab 1 5               2000 kereskedő         7 7
4 27 Jádi Ferencné özv.   3               2500 ismeretlen   4       4
4 27 Czigler János                     szürszabó 1         1
4 27 Kohn Móric   4                 ismeretlen         5 5
4 28 Ketskés Mihály 1 6               1250 ismeretlen 8         8
4 28 Czigler József 1 4                 tarisznyás 6         6
4 28 Szabó János 1                   ismeretlen   2       2
4 29 Rátz András litéri pap                   4000 0            
4 29 Vecsey János   1   1             asztalos 1 2       3
4 29 Streit Dávid 1 4             1   fuvaros 1       6 7
4 29 Rothauser Ábrahám 1 4                 ismeretlen         6 6
4 30 Sztrehai József 1                 800 pandúr 2         2
4 30 Lipták János 1 2                 csutorás   4       4
4 31 Fejes Sándor 1                 1500 megyeszolga 1 1       2
4 31 Ederpeck Ferenc 1 2 1   1           köteles 6         6
4 31 Puchinger Vencelné özv.                     ismeretlen 1         1
4 32 Mathics Sándorné özv.   1               3000 ismeretlen   2       2
4 32 Komár Sámuel 1 4                 csizmadia   6       6
4 32 Varga János 1                   molnárlegény 2         2
4 32 Veisz Izraelné   2                 ismeretlen         3 3
4 32 Rothauser Mátyás 1 2                 ismeretlen         4 4
4 33 Csomay József 1 4               4000 ismeretlen 6         6
4 33 Szabó János 1                   ismeretlen 2         2
4 34 Cseh János 1 4               800 pandúr 6         6
4 34 Szalay Mihály 1 1                 molnárlegény 3         3
4 34 Kováts Ferencné özv.                     ismeretlen   1       1
4 34 Ormándy Jánosné özv.   1                 ismeretlen 2         2
4 35 Forster János 1 1             1 750 ismeretlen 4         4
4 36 Rozmán Jánosné özv.   2             1 900 ismeretlen 4         4
4 36 Sára özv.                     ismeretlen         1 1
4 36 Rézi özv.                     ismeretlen         1 1
4 37 Nagy József 1 2             1 1250 ácslegény 5         5
4 38 Varga József 1 3               750 fazekas 5         5
4 39 Tóth Pál János 1 2               750 csutorás   4       4
4 39 Hegyi János 1                   szürszabó 2         2
4 40 Mái Mihály 1               1 1000 kocsis 3         3
4 40 Lábos Mihály 1 1                 ismeretlen 3         3
4 41 Lódor József öreg                   1200 ismeretlen 1         1
4 41 Horváth János 1 3                 ismeretlen 5         5
4 41 Lódor Pál 1 3                 kocsis 5         5
4 42 Jó Mihály öreg   1               1000 megyeszolga 2         2
4 43 Jó Mihály öreg                    500 0            
4 43 Lasatits János 1 2                 napszámos 4         4
4 44 Tóth János 1                 1000 asztalos   2